Tervetuloa asiakkaaksi

 1. Päätös
  Kun kaikki tarpeellinen tieto palveluistamme on saatu ja päätös on tehty, on aika kääriä hihat.
 2. Sopimus

  Sopimuksen tekemisen yhteydessä päätetään onnistumisen kannalta oleelliset aikataulut, kuten aloituksen ajankohta tai ensimmäinen palkanmaksupäivä. Sopimus voidaan tehdä ja allekirjoittaa sähköisesti tai paperiversiona.
 3. Aloituspalaveri
  Aloituspalaverissa tavataan asiakasvastaavat ja tehdään maksuliikennesopimukset sekä valtakirjat Katso-palveluun. Samalla sovitaan yhdessä, miten taloushallinnon vertailutiedot käsitellään. Lisäksi käydään läpi odotukset puolin ja toisin, sovitaan yhteiset käytännöt ja vastuunjako. Myös taloushallinnon ohjelmistot käydään läpi: otetaanko käyttöön uusi ohjelmisto tai tarvitseeko käytössä olevan järjestelmän määrityksiä muuttaa. Uuden ohjelmiston myötä sovitaan usein myös ohjelmistokoulutuksesta. Parhaan mahdollisen yhteistyön aloituksen varmistaa yhdessä sovittu aloitussuunnitelma.
 4. Aloitus
  Aletaan hommiin. Joustamme asiakkaiden tilanteen mukaan, joten tarpeiden muuttuessa voi aina ottaa tilannekatsauksen kirjanpitäjän tai palkanlaskijan kanssa.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme kirjanpidossa ja palkanlaskennassa