Vastuullisuustyön periaatteet

Miksi vastuullisuustyö on meille tärkeää ja millä perustein lähdimme kehittämään sitä?

Tutustu Sustainability Officerimme Ella Tanskasen (äitiyslomalla) kiteytyksiin Greenstepin vastuullisuustyöstä. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen vastuullisuustyöhömme, ota yhteyttä Taru Laukkaseen!

Vastuullisuustyö

Mitä vastuullisuustyö oikeastaan tarkoittaa? Kestävän yritysvastuutyön on kuvattu koostuvan kolmesta eri osa-alueesta: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä taloudelliseen vastuuseen. Greenstepissä pidämme huolta jokaisesta edellä mainitusta osa-alueesta niin strategian kuin käytännönkin tasolla.


Mihin vastuullisuustyön kehittäminen perustuu Greenstepissä?

Greenstepissä vastuullisuustyön kehittäminen linkittyy jaettuihin yhteisiin arvoihin. On tärkeää, että vastuullisuuteen tähdätään sellaisin toimenpitein, joihin koko organisaatio pystyy sitoutumaan.


Mitä tavoittelemme?

Me Greenstepillä emme kulje sieltä, missä aita on matalin. Tämä pätee myös vastuullisuustyössä, jonka tavoitteet on asetettu korkealla. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on integroida vastuullisuus kiinteäksi osaksi kaikkia liiketoimintamme osa-alueita. Vasta silloin kun vastuullisuus on kaiken toiminnan ytimessä, vastuullisuustyö voi olla aidosti vaikuttavaa.


Miksi yritysten tulisi tehdä vastuullisuustyötä?

Yritysten mahdollisuudet ottaa kantaa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön on tunnistettu, ja me haluamme olla eturintamassa mukana. Vastuullisuustyön näkeminen vain mahdollisuutena on kuitenkin kapea näkökulma yritysvastuun rinnalla. Haastammekin muut yritykset mukaan tarkastelemaan vastuullisuustyötä - jo suunnitelmilla ja pienillä teoilla on merkitystä.