Vastuullinen Sijoittaminen

Vastuullisuustyön periaatteet

Miksi vastuullisuustyö on meille tärkeää ja millä perustein lähdimme kehittämään sitä?

Tutustu Sustainability Officerimme Ella Tanskasen kiteytyksiin Greenstepin vastuullisuustyöstä. Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen vastuullisuustyöhömme, ota yhteyttä Ellaan.


Vastuullisuustyö

Mitä vastuullisuustyö oikeastaan tarkoittaa? Kestävä yritysvastuutyö jakaantuu ympäristö-, sosiaaliseen- sekä taloudelliseen ja hallinnolliseen vastuuseen. Greenstepissä pidämme huolta jokaisesta edellä mainitusta osa-alueesta niin strategian kuin käytännönkin tasolla.


Mihin vastuullisuustyön kehittäminen perustuu Greenstepissä?

Greenstepissä vastuullisuustyön kehittäminen linkittyy jaettuihin yhteisiin arvoihin. On tärkeää, että vastuullisuuteen tähdätään sellaisin toimenpitein, joihin koko organisaatio pystyy sitoutumaan.


Mitä tavoittelemme?

Me Greenstepillä emme kulje sieltä, missä aita on matalin. Tämä pätee myös vastuullisuustyössä, jonka tavoitteet on asetettu korkealle. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on integroida vastuullisuus kiinteäksi osaksi kaikkia liiketoimintamme osa-alueita. Vasta silloin, kun vastuullisuus on kaiken toiminnan ytimessä, vastuullisuustyö voi olla aidosti vaikuttavaa.


Miksi yritysten tulisi tehdä vastuullisuustyötä?

Yritysten mahdollisuudet ottaa kantaa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön on tunnistettu, ja me haluamme olla eturintamassa mukana. Vastuullisuustyön näkeminen vain mahdollisuutena on kuitenkin kapea näkökulma yritysvastuun rinnalla. Haastammekin muut yritykset mukaan tarkastelemaan vastuullisuustyötä – jo suunnitelmilla ja pienillä teoilla on merkitystä.


Lue myös konkreettisista toimenpiteistämme, joiden kautta olemme olleet mukana tekemässä hyvää. Tämä työ on tärkeä osa toimintaamme jatkossakin.