Whistleblowing - ilmoituksen teko

Tee ilmoitus - vihellä peli poikki

Olet tekemässä ilmoitusta tunnistamastasi väärinkäytöksestä. Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai nimettömänä. Suosittelemme vahvasti, että teet ilmoituksen nimellä, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja sinulta ja ilmoittaa sinulle asian etenemisestä. Turvaamme täysin anonymiteettisi, eikä henkilöllisyyttäsi paljasteta kohdeyritykselle missään vaiheessa.

Otamme ilmoituksen käsittelyyn seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksesta ja ilmoitamme sinulle käsittelyn etenemisestä ja mahdollisista toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen suullisesti (etänä tai kohdaten), jätä tapaamispyyntö alla olevan ilmoituksen kautta. Henkilökohtainen tapaaminen järjestetään työpaikkasi ulkopuolella Greenstepin asiantuntijan kanssa anonymiteettisi turvaten.

Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai viroksi. Tutustu tarvittaessa Whistleblowingista usein kysyttyihin kysymyksiin.Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millaisista asioista ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituskanava on yrityksissä ilmenneitä väärinkäytöksiä varten. Ilmoituksia voi tehdä esimerkiksi työntekijät tai vaikkapa toimittajat tai alihankkijat.
Väärinkäytökset voivat olla luonteeltaan esimerkiksi lahjuksia, veronkiertoa, ihmiskauppaa, syrjintää tai työpaikkakiusaamista.

Annetaanko henkilötietoni ilmoituksen kohteelle?

Ei anneta. Ilmoituksen aiheellisuuden selvittelyssä & jatkotoimenpiteiden arvioinnissa tarvitaan usein yhteistyötä ilmoituksen kohdeyrityksen kanssa. Edellytämme, että kohdeyrityksistä on nimetty vähintään kolme henkilöä yhteyshenkilöiksi, jotta ilmoituksen kohdentuessa yhteen heistä, jäisi vielä kaksi neutraalia henkilöä.
Mikäli ilmoitus koskee kaikkia yhteyshenkilöitä, käsitellään asia esimerkiksi yrityksen tilintarkastajan ja viranomaisten kanssa.

Miten käsittely etenee & kuka ilmoitusta käsittelee?

Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti Greenstepin Fraud Desk -tiimissä, jossa ilmoituksesta poistetaan ilmoittajan henkilö- ja mahdolliset muut tunnistetiedot. Tämän jälkeen arvioimme mahdollisia tarvittavia jatkoselvityksiä ja kysymme tarvittaessa lisätietoja myös ilmoittajalta. Riippuen ilmoituksen aiheesta, ilmoituksessa ilmitulleita asioita saatetaan selvitellä yhteistyössä kohdeyrityksen edustajien kanssa. Ilmoituksen aiheellisuutta ei selvitetä niiden henkilöiden kanssa, joihin ilmoitus kohdentuu.

Mikäli tekemämme selvityksen perusteella havaitsemme yrityksessä tapahtuneen väärinkäytös, teemme toimintasuosituksen yritykselle asian korjaamiseksi ja/tai valvonnasta. Sovittujen toimenpiteiden noudattamisesta Greenstep ei voi ulkopuolisena toimijana ottaa vastuuta. Sovittavat toimenpiteet kootaan vuoden kokonaisraporttiin, joka päätyy tilintarkastajan käytettäväksi.


Meneekö ilmoitus viranomaisille kuten poliisille?

Mikäli ilmoitus antaa aihetta rikosepäilyyn tai muuhun viranomaisasiaan, menee tieto tarvittavalle viranomaiselle. Mikäli viranomainen tarvitsee myös ilmoittajan tiedot, on meidän ne annettava.


Tietosuoja

Palvelumme täyttää GDPR-säännökset eikä henkilötietoja kerätä pysyvästi mihinkään. Henkilötietoja käytetään ainoastaan ilmoituksen käsittelyyn liittyviin asioihin.