Accounting coachin roolissa Greenstepin arvoja pystyy elämään todeksi joka päivä

Accounting coach

Aloitin Greenstepissä accounting coachina tänä keväänä. Rooli on Greenstepissä uusi, mutta Greenstep yrityksenä oli minulle entuudestaan tuttu kirjanpitäjän roolista muutaman vuoden takaa.

Ennen Greenstepille paluuta suoritin tietojohtamisen maisteriohjelman ja olen innoissani siitä, että pääsen hyödyntämään tuoreessa muistissa olevia opintoja jokapäiväisessä työssäni. Olen myös onnellinen, että rinnallani on tällä hetkellä kaksi muuta kirjanpidon coachia, joiden kanssa muodostamme coaching-tiimin.

Päivi Niemikorpi ja Petra Lehtonen ovat olleet mukana tiimissä sen perustamisesta alkaen. Päivin tavoitteena on, että jokainen uusi työntekijä löytää henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa sekä pääsee mukaan työyhteisön verkostoihin. Päivin sydäntä lähellä on tukea, kannustaa ja tsempata positiivisessa hengessä kirjanpitäjiä, jotta kukaan ei jäisi yksin ja kynnys kysymyksille ja uuden oppimiselle olisi matala. Päivin toiveena on, että kaikki kirjanpitäjät kokisivat onnistumisen tunteita päivittäin.

Myös Petra uskoo verkostojen voimaan: yhdessä osaamme enemmän ja ihan jokaisella on jotain annettavaa. Petra kannustaakin kaikkia kirjanpitäjiä jakamaan omia kokemuksiaan, sillä tietoa ja osaamista ei yleensä jaeta liikaa vaan liian vähän. Petran sydäntä lähellä on toimiva vuorovaikutus, joka muodostuu avoimesta mielestä ja ennakkoluulottomasta asenteesta.

Kirjanpidon coachin roolin ytimessä Greenstepillä on kehittää taloushallinnon asiantuntijoiden osaamista kaikissa uravaiheissa. Coachien työtehtävät linkittyvät myös tiiviisti Greenstepin arvoihin. Coaching-tiimin asiakkaita ovat kaikki Greenstepin kirjanpitäjät kokemusvuosista riippumatta.

Meidän coachien näkökulmasta asiakkaan ilahduttaminen syntyy siitä, että osaamme auttaa ja tukea asiakkaitamme myös haasteellisimmissa tilanteissa. Yritysten toimintaympäristön muuttuessa ja monimutkaistuessa jatkuvasti kannustamme koko Greenstepin asiantuntijaverkoston “joukkoälyn” hyödyntämiseen. Into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen vievät meitä eteenpäin.

Uusiutuvassa organisaatiossa on tilaa erilaisille osaajille

Haluamme Greenstepissä uusiutua ja kehittää osaamistamme sekä yksilöinä että organisaationa, ja coaching-tiimin tehtävänä on edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista. Me coachit kannustamme osaamisen jakamiseen ja luomme myös käytännön toimintamalleja, joilla varmistamme osaamisen jakamisen osana kirjanpitäjien arkea.

Greenstepissä arvostetaan jokaista kirjanpitäjää nimikkeestä tai kokemusvuosista välittämättä. Me coachit haluamme tehdä tämän arvostuksen entistä näkyvämmäksi ja olla paikalla aina, kun meitä tarvitaan. Olemme myös rehellisiä – emme osaa kaikkea itse ja tämän vuoksi teemmekin paljon yhteistyötä muiden Greenstepin tiimien kanssa.

Me coachit osallistumme Greenstep-uransa alkuvaiheessa olevien kirjanpitäjien perehdytykseen ja varmistamme, että Greenstepissä aloittavat kirjanpitäjät saavat tarvitsemansa tuen. Olemme myös mukana Greenstepin sisäisessä KLT-valmennuksessa sekä kirjanpidon trainee-ohjelmassa, Highwayssä. KLT-valmennuksessa vastaamme tenttiin valmistautumista tukevista harjoitustehtävistä. Highwayssä autamme uransa alkuvaiheessa olevia kirjanpitäjiä kehittymään talouden asiantuntijoiksi harjoitustehtävien avulla ja jakamalla käytännön esimerkkejä kirjanpitäjän työstä.

Substanssiosaamisen ylläpitämiseksi teemme coachin roolin rinnalla asiakastöitä. Koemme, ettemme pystyisi toimimaan coachin roolissa ilman asiakastöitä, joiden avulla pysymme hyvin kartalla kirjanpitäjien päivittäisestä työstä. Lisäksi liputamme elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen puolesta. Kolmihenkisestä tiimistämme löytyy useita erilaisia koulutustaustoja ja suoritettuja tutkintoja. Nämä muodostavat tukevan perustan työllemme, mutta kaikista tärkein on halu kehittyä ja kehittää.

Etsimme nyt joukkoomme uutta accounting coachia! Hae mukaan tiimiin täällä.