Toimistokoira tuottaa työhyvinvointia

Heli Häyrynen

Partner, Head of Greenstep Academy

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen työhyvinvointia ja koirien vaikutusta hyvinvointiin työyhteisössä, sekä esittelen työhyvinvoinnin edistäjämme Rollon.

Ihmisen ja koiran suhteen sanotaan kestäneen jo 30 000 vuotta, mahdollisesti jopa yli 100 000 vuoden ajan. Ihmisen ja eläimen kanssakäymisen tervehdyttävä voima, jota työntekijät arvostavat kiireisessä työelämässä, on arvo jonka jo muinainen Hippokrates havaitsi.

Koiria käytetään Suomessa erilaisissa laitoksissa tuottamassa hyvinvointia jo jonkin verran. Koirat vierailevat esimerkiksi vanhainkodeissa ja toimivat lukukoirina kirjastoissa. Eläinavusteiset hyvinvointi- ja kuntoutusmenetelmät nähdään ratkaisuna useisiin hyvinvoinnin haasteisiin ja ne hyväksytään myös KELA-korvaukseen piiriin (Lipponen & Vehmasto, 2019). Viimeaikaiset koirien myönteistä vaikutusta työelämässä koskevat tutkimukset ja kokeet on tehty muun muassa johtamistutkimuksen alalla (Mäkelä, 2019). Tutkimusten mukaan koira-avusteisen valmentavan johtajuuden tarjoamat edut ovat positiivisia organisaation menestyksen kannalta.

Greenstepissä työmme noudattelee Suomen tilivuoden kiertoa. Vuoden alkupuoli on kiireistä aikaa. Silloin tilinpäätösasiakirjoja valmistellaan kiihtyvällä tahdilla. Jokainen työntekijä tunnistaa tämän ajankohdan, jolloin henkilöstömme tarvitsee erityisen paljon mielenrauhaa, kannustusta ja tukea. Työelämän alati jatkuvassa muutoksessa kiireiset jaksot lisääntyvät myös muina vuodenaikoina. Haluamme aina palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja antaa parhaamme kohdatessamme asiakkaitamme. Avain tähän tavoitteeseen ovat hyvinvoivat työntekijät.

Olemme vuosien aikana kehittäneet useita asioita, jotka auttavat ylläpitämään ja lisäämään työntekijöidemme hyvinvointia. Työpisteet ovat ergonomisia, mahdollisuuksia liikuntaan ja muuhun virkistäytymiseen löytyy. Huolehdimme myös mielenrauhasta ja järjestämme henkilöstöllemme iloisia yllätyksiä erityisesti kiireisinä aikoina. Henkilöstömme on aktiivista. Järjestämmekin usein yhdessä erilaisia hyvinvointia kohottavia tempauksia. Huomioimalla toisemme pienillä teoilla saamme jokaisen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja viestimme, että haluamme huolehtia työntekijöistämme. Kun pahin kiire helpottaa, tarjoamme uusia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen sekä fyysisen että henkisen kapasiteetin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Yksi hyvinvointia Greenstepissä ylläpitävä voimavara on Rollo, joka työskentelee säännöllisesti Espoon toimistossa. Rollo on noin vuoden ikäinen labradoodle-koira, jonka seurasta saamme nauttia viikoittain. Toimistokoiran tulo osaksi työhyvinvoinnin edistämistä Greenstepissä oli useiden parhaiden keksintöjen tapaan sattumaa. Rollon omistaja Fredrik pohti, mikä olisi hänen eloisalle koiranpennulleen paras paikka omistajansa pitkien työpäivien ajaksi. Vastaus löytyi läheltä. Työnantajansa luvalla Fredrik päätti kokeilla, miten Rollo viihtyisi Greenstepin toimistoympäristössä.

Rollolla on käytössään rajoitettu alue, joten työntekijät pystyivät valitsemaan, haluavatko seurustella koiran kanssa. Rollon viikoittainen työaika ei ylitä omistajansa työaikaa, eikä koiralla ole ennalta määritettyjä velvoitteita osallistua toimistotehtäviin. Rollolla on vapaus valita työpäivänsä sisältö, ja se tuntuu sopivan koiralle erinomaisesti. Työpäivän aikana Rollo tarkkailee työntekijöiden mielentilaa kiertelemällä rauhallisesti toimistossa ja istahtamalla hetkeksi viereen, kun joku osoittaa halukkuutta rapsuttaa sitä. Kiireisinä aikoina koiran rauhallinen läsnäolo rauhoittaa työntekijöitä ja Rollon ystävällinen olemus ilahduttaa kaikkia.

Tutkimukset (esimerkiksi Foreman, Glenn, Meade ja Wirth, 2017) ovat osoittaneet, että koiran ja ihmisen vuorovaikutus tarjoaa sosiaalista tukea ihmisille. Sosiaalinen tuki vähentää stressiä ja masennusta, ja sillä on myös suorituskykyä tehostava vaikutus. Emme ole tutkineet Rollon läsnäolon vaikutusta tieteellisesti. Varmaa kuitenkin on, että Rollon ollessa paikalla, toimistossa on hieman tavallista onnellisempi ja hyväntuulisempi tunnelma.


Foreman, A.M., Glenn, M.K., Meade, B.J. & Wirth, O. 2017. Dogs in the workplace: A review of the benefits and potential challenges. Int. J. Environ. Res. Public Health 14(5): 498.

Lipponen, M. & Vehmasto, E. 2019. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus nr:o 78/2019. Luonnonvarakeskus.

Mäkelä, L. 2019. Vahvuuksia tukeva valmentava johtajuus antaa tilaa uusille ideoille. Valmentavat rehtorit koira-avusteisen pedagogiikan hyödyntämisen mahdollistajina. Teoksessa Koivunen, N. & Kultalahti, S. (ed.) 2019. Meidän Riitta – tutkija, opettaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja. Acta Vasaensia 419. Vaasan yliopisto.