HR-konsultti


HR-konsultti Greenstepissä auttaa asiakkaita mitä moninaisimmissa HR-asioissa. Konsultti voi toimia osa-aikaisena HR-päällikkönä tai -johtajana, jolloin tehtäviin kuuluu koko HR-tehtäväkentän kirjo työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen ja kaikki siltä väliltä. Kehitysprojektit voivat liittyvä esim. kehityskeskustelumallin luomiseen, HR-käytäntöjen luomiseen tai lakisääteisten dokumenttien kuntoon laittamiseen. Konsultointityön lisäksi tehtäviin kuuluu myyntityö, oman tiimin prosessien ja työkalujen kehittäminen sekä HR-palveluiden kehittäminen asiakkaille.- HR-konsultin työ Greenstepissä on todella monipuolista ja asiakkaita on laidasta laitaan eri toimialoilta. Jo ensimmäisten kolmen kuukauden aikana pääsin mukaan hyvin erilaisiin HR-tehtäviin erilaisissa asiakasyrityksissä sekä kehittämään myös tiimimme sisäisiä toimintatapoja ja prosesseja, valottaa työtään Junior HR-konsultti Essi.

HR-konsultin työ eroaa melko paljon talon sisäisen HR-ammattilaisen työstä.

Talon sisäisenä HR-ammattilaisena työ on usein pitkäjänteistä yhteistyötä yhdessä organisaatiossa ja sen kautta voi nähdä oman työnsä jäljen pitkällä tähtäimellä. HR-konsultti näkee harvoin työnsä tuloksia pitkällä tähtäimellä, mutta vastapainoksi työssä pääsee sukeltamaan monipuolisesti eri yrityksiin ja organisaatioihin ja se on todellinen suola HR-konsultin roolissa.

- Tehtävässä tutustuu uusiin toimialoihin, erilaisiin yrityskulttuureihin ja organisaatioiden erilaisiin tapoihin ratkaista ongelmia. HR-konsulttina on helpompi säilyttää objektiivisuus niin asioihin kuin ihmisiinkin. Tämä ei suinkaan tarkoita kylmyyttä tai välinpitämättömyyttä - asiakastyötä tehdään täydellä sydämellä, vaan ennemminkin helppoutta käsitellä asiat asioina ja nähdä asioiden ydin, kiteyttää Senior HR-konsulttina Greenstepissä työskentelevä Sirpa.

Työpäivän täyttävät eri asiakkaiden erilaiset toimeksiannot ja työnteon paikka voi olla toimisto, asiakkaan tilat tai koti, miksei myös mökki tai mattolaituri. Työkavereihinkaan ei pääse kyllästymään, sillä konsultit ovat liikkeellä koko ajan ja toimistolla on paikalla aina vähän eri kokoonpano. Työtä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, sillä HR-konsultti työskentelee yhteistyössä muiden Greenstepin HR-konsulttitiimin jäsenten, muiden asiantuntijoiden ja asiakkaan kanssa. Aina löytyy joku, jolta kysyä neuvoa.

- Työssä on vahvasti tukena myös koko muu HR-tiimi, jolta saa sparrailuapua aina tarvittaessa eikä ongelmatilanteissa jää koskaan yksin, Essi kertoo. - Greenstepin palvelukokonaisuus erottaa meidät monista muista toimijoista, sillä monilla asiakkailla on myös palkanlaskenta ja kirjanpito Greenstepissä. Omaan rooliini kuuluu monilla asiakkailla tiivis yhteistyö esim. palkanlaskennan kanssa, eli asiakastyötä tulee tehtyä myös muiden Greenstepiläisten, kuin vain oman HR-tiimin kanssa, hän täydentää.

Tiimityön ja osaamisen jakamisen lisäksi sekä Essi että Sirpa näkevät työn etuna Greenstepissä kasvavan organisaation tarjoamat mahdollisuudet.

- Greenstep on kasvuyrityksenä mahdollisuuksien maailma. Koko ajan tapahtuu ja oma työ muokkautuu erilaisiin muotteihin sutjakasti, Sirpa kertoo.

"Kaavoihin kangistumista ei tarvitse pelätä."

Tätä mieltä on myös Essi: - Greenstepin keskittyminen kasvuyrityksiin erottaa työn mielestäni monen muun yrityksen HR-konsultointipalveluista ja oli iso syy sille, miksi itse halusin Greenstepiin töihin.

Monissa Greenstepin asiakasyrityksissä ei vielä ole vakiintuneita HR-prosesseja, ja HR-konsultit pääsevätkin usein luomaan monia toimintatapoja ja prosesseja alusta asti. Kasvavat asiakasyritykset pitävät työn todella haastavana, mielenkiintoisena sekä vaihtelevana. Puhuttaessa työn eduista Greenstepissä, mielenkiintoisen työnkuvan lisäksi Essi ja Sirpa molemmat nostavat esille Greenstepiin hyvän yhteishengen ja yhdessä tekemisen meiningin.

- Työssäni ehdottomasti parasta asiakastyö, mutta hyvänä kakkosena tulevat työkaverit ja Greenstepin kupliva henki, joka on läsnä koko ajan. Greenstepissä henkilöstöstä välitetään aidosti ja se osoitetaan monin tavoin, Sirpa kertoo.

Essi komppaa: - Greenstep on yrityksenä joustava ja työyhteisö mahtavaa, heti ensimmäisestä päivästä asti on ollut tervetullut olo. Tämän lisäksi hierarkkisia rakenteita ei ole, ja Greenstepissä on saanut alusta asti vaikuttaa omaan työhönsä ja toimintatapoihin todella paljon, mikä on itselleni ollut tärkeää.