AARO

Ett perfekt verktyg för rapportering, konsolidering och analysering

AARO är ett användarvänligt system med 100% fokus på koncernbokslut. Av denna anledning vill allt fler av Greensteps koncernkunder ta i bruk AARO De fördelar kunderna får av AARO är bl.a.:

 1. Trygghet i bokslutstider
 2. Pålitliga tal konsoliderade i ett enda system
 3. Möjliggör snabba beslut
 4. Ett system där man kan växa och förändras (inkl. Prognoser)
 5. Ett system som du själv hanterar


AAROs standardpaket innehåller:

 • Kontoplan EU BAS
 • Resultat- och balansräkning inklusive specifikationer
 • Kassaflöde
 • Noter till årsredovisningen
 • Förvärvsregister
 • Förvärvseliminering
 • Valutaomräkning
 • Ett flertal rapporter och dynamisk ”drilldown”-funktion
 • Menyer
 • Modell för behörigheter
 • Användargränssnitt till Excel
 • Webbgränssnitt

Vi kan även erbjuda en kontoplan anpassad enligt finska standarder.

Exempel på användargränssnitt i AARO: