Greenstep i Åbo hjälper er

Turku maisema edit
Turku tiimi edit4

Låt oss följa med på er resa mot tillväxt!

Greenstep i Åbo är en modern och mångsidig finansiell partner, som erbjuder pålitlig och professionell service

Via oss får du tillgång till alla Greensteps tjänster Läs mer

Vi stöder företag i Åbotrakten

Har kunden rätt att kräva proaktiv service, högklassigt arbete samt stöd för ekonomiförvaltningen? Är det då möjligt att en bokföringsbyrå erbjuder en tjänst som täcker hela den finansiella värdekedjan? Kan då en så viktig och väsentlig del av företagsledningen outsourcas?

Ja, allt är möjligt! Så här tänkte Tore Teir då han grundade år 2010 Greenstep Oy, ett finansiellt konsultföretag. Greenstep öppnade sitt första kontor i Esbo, men tack vare stark tillväxt har flera kontor öppnats runtom i Finland. Hela branschen har också haft en hög tillväxttakt sedan år 2000. Greensteps idé är att erbjuda små- och medelstora företag högklassiga finansiella tjänster. Vi på Greenstep försöker alltid vara proaktiva rådgivare för företagsledningen och vi drar nytta av hela vår organisations kunskap även för de minsta kundernas förmån. På detta sätt skapar vi mervärde, jämfört med traditionella bokföringsbyråer där rapporteringen endast sker en gång i månad eller ännu mer sällan.

På Greenstep satsar vi mycket på intern kvalitetskontroll. Vi har auktoriserade bokförare som kan lösa även de svåraste problemen och som ser till att de finansiella rapporterna är enhetliga. Av detta har vi fått ett stort tack av både kunder och revisorer, vars arbete underlättats.

I Åbo finns det väldigt många bra aktörer inom samma bransch som vi. Det finns å ena sidan de företag som satsar på effektivitet samt elektroniska tjänster å andra sidan privata konsulter och konsultföretag som erbjuder CFO/controller-tjänster samt finansieringstjänster. Det som skiljer Greenstep från sina konkurrenter är att vi har samla alla dessa tjänster under ett och samma tak. Då alla specialister finns i samma hus är kommunikationen samt utbyte och utnyttjande av kunskap på en helt annan nivå, jämfört med om dessa tjänster kommer från olika aktörer. Vi arbetar tillsammans till förmån för kunden. Våra tjänster anpassas enligt kundens behov och hela organisationens kunskap kan utnyttjas för även de minsta kunderna. Vi rekrytering försöker vi hitta personer med varierande bakgrund, så att organisationens kunskap är så bred som möjligt och förblir på en hög nivå.

Vårt team i Åbo leds av Riina Vähäpassi, som har jobbat som CGR-revisor i över 15 år. Tveka inte att ta kontakt!

Vår relation till kunderna

Bokföringsbranschen och konsultverksamheten länkad till denna, är i princip interaktion mellan personer, där förutom expertis också förtroende är viktigt. Även den bästa kunskapen är bortkastad, om det inte finns förtroende. En bra kundrelation kan beskrivas som: okomplicerad med tydliga ansvarsområden.

Företagsledningen måste kunna lita på att den mottagna informationen är korrekt och aktuell. Arbetstagarna måste igen kunna lita på att lönerna är korrekta och betalas i tid. Relationen till bokföringsbyrån är dock inte ensidig. För att de ovan nämnda faktorerna kan genomföras måste bokföraren och löneräknaren få materialet i god tid och så fullständigt som möjligt.