Företagsvärdering

Skall du sälja ditt företag eller kanske emittera nya aktier, men du vet inte till vilket pris? Har du hittat ett intressant förvärvsobjekt och vill försäkra att du inte betalar för mycket? Greensteps experter har erfarenhet av företagsvärdering från många olika företag och branscher.

Greensteps verksamhetsmodell bygger på utvecklingen av ekonomiprocesser på tillväxt- och global nivå. För ekonomiförvaltningen möjliggör denna verksamhetsmodell kvalitet och skalbarhet i världsklass, samtidigt som den är mycket smidig och passar företag i alla storlekar.

Behovet av företagsvärdering startar från viljan att förstå företagets värde. Denna typ av situation uppstår vanligen när man skall köpa eller sälja ett företag, en del av ett företag eller när man tänkt emittera nya aktier i samband med en finansieringsrunda.

Vad företaget är värt beror på om man ser det ur köparens eller säljarens synvinkel. För att stöda den egna synvinkeln kan den ena parten ta hjälp av Greensteps experter till exempel för att reda ut bolagets verkliga värde eller för att förstå de viktigaste drivkrafterna för värdeskapande, samt för värderingen av möjliga riskfaktorer.

När Greensteps experter gör en företagsvärdering fördjupar de sig först i företagets verksamhet och strategi, och bildar på basen av det en uppskattning på företagets framtida utsikter. Företagsvärderingen görs med parallella metoder: genom att beräkna nuvärdet av kommande års kassaflöden samt genom att utnyttja företagsvärderingars typiska omsättnings-, rörelsevinst-, osv. -koefficienter. I typiska fall observerar man också strategiska värdets betydelse. Resultatet av tjänsten är en skriftlig rapport utformad av våra experter, där företagsverksamhetens framtida utveckling värderas, och där man ger en konkret uppskattning på värdet av aktiestocken.

Vi använder oss av S&P:s Capital IQ databas, som vi utnyttjar vid värdering av Benchmark-data. Databasen är världsomfattande och fungerar i realtid, vilket försäkrar en så exakt kontrollgrupp som möjligt för analysen.

Typiska användningsområden för tjänsten är:

  • Nyemission av aktier
  • Aktiehandel
  • Överlåtelsesituation
  • Beräkning av nuvärdet vid skapandet av ett incitamentssystem