Automatiserad bokföring

Önskar du att din bokförare i huvudsak använde sin tid åt att sköta ärenden som är betydelsefulla för er verksamhet, i stället för rutinmässiga bokföringsuppgifter?

Med automatisering blir kvaliteten på arbetet ännu bättre

På Greenstep vill vi genuint vara föregångare inom vår bransch genom att garantera hög kvalitet på våra tjänster. För att stöda bokförarnas arbete har vårt automationsteam skapat automatiserade processer, som skall minska mänskliga misstag och samtidigt ge experterna en chans att proaktivt fokusera på utvecklingen av kundens verksamhet. När vi kombinerar automatisering av hög kvalitet med vår personals expertis kan vi garantera hög kvalitet på utfört arbete.

De processer som skapats med hjälp av systemrobotik används i praktiken vid bland annat momsdeklarationer, rapportering och konteringar. Automatiken granskar det arbete som människan gjort och meddelar om möjliga brister den märker av. Till exempel vid granskningen av momsdeklarationer går vår systemrobot dagligen igenom statusen på alla våra Netvisor-kunders momsdeklarationer. Om deklarationens förfallodag närmar sig och bokföraren inte har gjort nödvändiga åtgärder, skickar roboten en automatisk påminnelse om förfallodagen ända tills statusen har ändrats. På detta sätt kan vi försäkra att momsdeklarationen inte försenas för en enda av Greensteps kunder.

Liknande kvalitetssäkringsprocesser har gjorts även för att stöda löneräkningsarbetet. Automatiserad bevakning är viktigt framför allt under vikarie- och semesterperioder, då den ordinarie bokföraren eller löneräknaren tillfälligt är borta. Automatiserade processer stöder Greensteps ekonomiförvaltningexperters arbete genom att göra kvaliteten på arbetet ännu bättre.

Vill du veta mer om våra bokföringstjänster och hur de kan uppfylla just ditt företags behov? Läs mer här!