Business Finland-rapportering

Vi har erfarenhet av Business Finland-rapportering

Business Finland kräver att de företag de finansierar skall rapportera till dem regelbundet under hela projektet. Rapporteringen sker oftast med 3-5 månaders mellanrum, beroende på projektets längd. Rapporterna skall presentera kostnaderna som ackumulerats under projektet som Business Finland skall finansiera. Greensteps controller kan hjälpa till med att försäkra att redovisningsprocesserna ger en enkel sk. verifieringskedja (audit trail) genom vilken projektkostnader för Business Finland kan hittas.

Våra controller kan även hjälpa till med att skapa dessa rapporter, samt försäkra att rätt mängd pengar överförs från Business Finland till företagen. När projektet avslutas, kan våra controller försäkra att revisionen av projektet går bra.

Fastän företag själv kan ta hand om Business Finland-rapporteringen, rekommenderar vi att outsourca det till Greenstep.

Varför outsourca Business Finland-rapporteringen till Greenstep?

  • Vi har lång erfarenhet av Business Finland -rapportering.
  • Vi vet hur rapporteringen går till.
  • Vi kan göra det kostnadseffektivt!

Med andra ord, kan risken minimeras genom att outsourca detta element av osäkerhet till Greenstep.


Kontakta oss gällande Business Finland-rapportering!