Hållbarhetskonsultation

Med hjälp av vår hållbarhetskonsultation blir hållbarheten en naturlig del av företagets affärsverksamhet. Konsultationen hjälper företag att förbereda sig för regleringsförändringar, utveckla hållbarhetsmätare samt identifiera nya businessmöjligheter. Vi guidar er även i valet av lämpliga verktyg för hållbarhetsarbetet.

Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft genom att analysera:

 • kundens nuvarande hållbarhetsarbete, framtida mål och utvecklingssteg
 • kundens produkt/tjänst och dess positiva/negativa miljöpåverkan
 • klimatförändringens effekt på marknaden, utvecklingen av branschens lagstiftning samt kundens affärsverksamhet
 • positiva och negativa sociala effekter, t.ex. försörjningskedjans hållbarhet och risker

Konsultationen kan till exempel innehålla:

 • bedömning av klimatförändringens risker och möjligheter
 • utveckling av hållbarhetsmätare
 • utveckling av socialt, ekonomiskt och administrativt samt miljömässigt hållbarhetsarbete
 • hållbarhetsdata som stöd för produkt- och processutveckling
 • integration av hållbarhet som en naturlig del av kommunikation och försäljning

  Tjänstens innehåll kan flexibelt skräddarsys enligt kundens behov och önskemål.

  Skulle du vilja ha mer information om våra hållbarhetstjänster? Kontakta oss via formuläret nedan!