Financing mobile hero Financing desktop hero

Hitta finansiering för ditt företag

Vi finns här för att hjälpa dig att hitta finansiering för ditt företags behov.

Kontakta oss

Greenstep stöder företag genom att hjälpa till med sökandet av finansiering i företagets olika skeden. Våra experter kan till exempel hjälpa till i företagets startskede genom start up-finansiering och senare vid sökandet av tillväxtfinansiering. Vid sökandet av finansiering behöver man ofta gå igenom en Independet Business Review-process, som ger företaget en objektiv bild av företagets situation och lämpliga finansieringsalternativ.

Vi kan hjälpa företag även vid sökandet av offentlig finansiering (t.ex. Business Finland, Tekes osv.). Vid offentlig finansiering har företaget en rapporteringsskyldighet, till vilken man ofta använder en utomstående partner för att säkra kvaliteten.