Netsuite mobile hero 2024 Netsuite desk hero 2024

NetSuite som stöd för tillväxt och internationalisering

NetSuite samlar hela affärsverksamheten i ett system och stödjer er på den globala marknaden. På Greenstep hjälper vi er att växa genom klarhet samt frigöra NetSuites fulla potential.

Ta kontakt

NetSuite samlar hela er affärsverksamhet i ett system

NetSuite är ett globalt, molnbaserat ERP-system som enkelt kan anpassas enligt olika behov hos tillväxtföretag och företag med internationell verksamhet. Systemet är skalbart i upp till 160 olika länder. En av NetSuites betydande fördelar i jämförelse med andra ERP-system är att det har färdigt inbyggda moduler för t.ex. produktionsstyrning, fakturering, lagerhantering, arbetstidsuppföljning samt kundhantering.

Greenstep är en långvarig partner till NetSuite


NetSuite gör det möjligt att samla hela affärsverksamheten i ett enda system, vilket i sin tur bringar klarhet i processerna. NetSuite erbjuder hjälp i många av de utmaningar som är typiska för tillväxtföretag och företag med global verksamhet. Med hjälp av systemet kan man bland annat automatisera ett flertal processer, minska antalet befintliga system samt förbättra kundhanteringen och försäljningsprognostiseringen. NetSuite är ett flexibelt system och dess införande kräver omfattande expertis inom verksamhetens olika områden.

NetSuite Greenstep

Inför alla implementationsprojekt sätter vi på Greenstep ihop ett team som består av erfarna NetSuite-konsulter samt ekonomi-, HR-, analys- och integrationsexperter. På detta sätt kan vi skapa en helhet som stödjer kundens affärsverksamhet nu och i framtiden. Med våra omfattande helhetslösningar stöttar vi våra kunder från implementeringen till fortsatt utveckling och support.

Vi har framgångsrikt genomfört hundratals NetSuite-implementeringar åt företag i många olika länder och branscher. Vi har förstärkt NetSuite-plattformen branschspecifikt och således får våra kunder bättre stöd och förståelse för både programvaran och utveckling av den egna affärsverksamheten. Vi är er verksamhets strategiska partner och vi gör verksamhetsstyrningen till en effektiv och ändamålsenlig helhet med hjälp av NetSuite.

Tillväxt med hjälp av NetSuite

 • Med globalt, ekonomiskt stöd kan du expandera vart som helst.

All information du behöver finns i en och samma av Greenstep utformade helhet. NetSuite innehåller flera olika funktioner som är väsentliga för företag, bland annat kundförvaltning, verksamhetsstyrning, bokföring och webshop. Vi utformar alltid NetSuite så att det passar kunden och deras behov. På Greenstep sköter vi även gärna om de ekonomi- och lönetjänster som ni vill outsourca. Från oss får ni även erfarna experter som stöd för att bygga upp och expandera er affärsverksamhet. Läs mer om hur NetSuite stödjer internationella företag.

 • Med NetSuite ser ni kärnverksamheten tydligt och mobilt i realtid, oberoende av plats.

I NetSuite kan ni skapa olika, anpassade vyer och rapporter (dashboard) flexibelt i realtid, var ni än befinner er. NetSuite är en 100% molnbaserad tjänst, som varken kräver installation eller underhåll. Detta förenklar även tjänstesupporten, då det är enkelt att snabbt åtgärda möjliga störningar i NetSuite-systemet - eller fortsätta utveckla funktionerna i NetSuite.

 • Vi beaktar specialbehoven i just er verksamhet och bygger NetSuite runt era styrkor.

Varje företag har egna, unika särdrag. Vare sig det är frågan om lagerhantering, försäljning, inköpsavdelning eller något helt annat, tar vi verksamhetens styrkor i beaktande och utnyttjar dem vid utformandet av NetSuite. Med hjälp av en flexibel business-plattform kan vyerna enkelt anpassas enligt just era behov. Ni kan också kombinera data från olika externa källor och hantera det i egna, skräddarsydda vyer i NetSuite. Läs mer om utformningen och ibruktagandetav NetSuite med hjälp av Greenstep.

Greensteps NetSuite-tjänst hjälper dig att växa med klarhet!

För att du skall kunna använda NetSuite så effektivt som möjligt och kunna ta del av alla fördelar, har vi skapat skalbara tilläggstjänster till Greensteps NetSuite-kunder. Med hjälp av Greensteps lösningar kan man automatisera funktioner och underlätta användningen. Vi har gjort lösningar åt våra kunder bland annat för följande:

  • Elektronisk fakturering
  • Hantering och inriktning av inköpsfakturor
  • Effektivisering av betalningstrafik
  • FAS- och huvudboksrapportering

Vad är unikt med NetSuite?