NetSuite supporttjänster

NetSuite-support

Greenstep erbjuder snabb, lokal och högklassig support åt alla företag som använder NetSuite. Vi erbjuder support även åt sådana företag som tagit i bruk NetSuite via en annan tjänsteleverantör. Kundnöjdheten för Greensteps NetSuite-support är väldigt hög.

Våra supporttjänster är planerade så att de genuint skall uppfylla kundernas behov. Våra tjänster innebär alltså inte enbart tekniskt stöd, utan de är ett samarbete mellan flera team, där kundens business alltid är i fokus. Greenstep skiljer sig också från sina konkurrenter genom att vi har 300 ekonomiexperter till vårt förfogande för utveckling av kundens verksamhet. Våra tjänster utgår alltid från kundens affärsbehov - vi stöder verkligen våra kunder ur en ekonomi- och processynvinkel.

I NetSuite-projekten börjar vår supporttjänst ofta i samband med slutskedet av ibruktagningen. Behovet av support varierar för olika kundorganisationer och det beror bland annat på hur starkt involverad kunden har varit i bland annat testnings- och implementeringsfasen.

Vår supporttjänst kan delas in i tre delar:

1. Stöd för huvudanvändare

Denna tjänst är naturligt en skolning i användningen av NetSuite, där vi går igenom allt från små bekymmer till större helheter. Denna typ av support kan det finnas behov av till exempel när en användare börjar använda NetSuite i sitt dagliga arbete utan någon tidigare erfarenhet av systemet.

2. Störningshantering

Med störningshantering syftar man på support där syftet är att snabbt reagera på olika störningar som sker i NetSuite-miljön.

3. Förändrings- och utvecklingshantering

Förändrings- och utvecklingshantering berör alla de förändringar som kunden önskar göra i sin NetSuite-miljö. Vi fungerar proaktivt och föreslår alltid förändringar när vi ser att de kunde vara gynnsamma för kundens verksamhet. Ofta görs fortsatta utvecklingar för NetSuite i takt med att kundföretagets verksamhet förändras.

SLA-support

Vi följer SLA (Service Level Agreement)-modellen i vår supporttjänst. SLA-support garanterar en på förhand överenskommen tjänstenivå för kunden. Alla NetSuite-supportförfrågningar vi får kategoriseras, och för varje kategori finns det för kunden kända gränsvilkor färdigt definierade. Till exempel i supportförfrågningar som kategoriserats som kritiska lovar vi kunden ett svar (response) inom två timmar och en åtgärd inom fyra timmar efter att förfrågningen har lämnats. Vi är noggranna att uppfylla SLA-bestämmelserna och vi levererar alltid SLA-rapporter på alla våra supportförfrågningar, om så önskas.