CFO Services External Greenstep mobile hero CFO Services CFO Internal test1

CFO-tjänster för extern rapportering

Experttjänster inom extern redovisning till ditt förfogande.

Unik tjänst - ett team med 30+ experter inom extern redovisning stöder dig

Tack vare stark expertis inom extern redovisning har vårt CFO-team för extern rapportering redan vuxit till över 30 personer. Precis som Greensteps övriga konsulttjänster är målet med våra CFO-tjänster för extern redovisning att hjälpa våra kunder att växa och utvecklas.

Konsultteamet för extern rapportering erbjuder ett brett urval av koncernredovisnings- och IFRS-tjänster. Våra kunder använder vår expertis särskilt för utvecklingsprojekt inom extern rapportering, komplicerade rapporteringssituationer och för situationer då ekonomiförvaltningen har resursbegränsningar. En specialist kan till exempel hoppa in på en Group Controllers plats under en semester eller liknande period och ta en temporär roll så länge det är nödvändigt.

En börsintroduktion (IPO) är en krävande process där en specialist med IFRS-expertis, insikt och erfarenhet är värd sin vikt i guld. Under 2022 var Greenstep involverad i fyra börsintroduktioner på Helsingforsbörsen. Under våren 2023 erhöll vi First North Certified Adviser-certifieringen av Nasdaq, vilket ytterligare ökar vårt utbud av tjänster för tillväxtföretag. Tack vare certifieringen kan vi agera som godkänd rådgivare till bolag som listas på Helsingforsbörsens First North-lista.

Våra konsulter inom extern redovisning har ett starkt kunnande inom koncernrapportering och konsolidering - vi har förmågan att ta dina koncernrapporteringsprocesser till en ny nivå. Vår systemkompetens hålls uppdaterad och våra kunder har i synnerhet varit nöjda med koncernredovisningssystemet AARO. Systemet ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut snabbare, dra nytta av kostnadseffektivitet och smidig integration samt att producera pålitliga och transparenta rapporter.

Förvaltning och redovisning av investeringsfonder och värdepappersföretag kräver särskilt kunnande. Våra back office-tjänster för private equity-fonder erbjuder pålitlig expertis om fondernas specifika behov, vilket säkerställer t.ex. lagstadgad rapportering eller investerarrapportering.