Franchising icon new
P5070119 new
Brand background blur
Franchising icon new

En heltäckande partner som stöd för franchising-företag

Franchising-affärsmodellen har sina egna särdrag och kräver optimerade processer, konsekvent rapportering samt professionell verksamhetsstyrning. Greenstep erbjuder omfattande ekonomi- och HR-tjänster åt franchising-företag, där både den enskilda företagarens och hela kedjans behov och mål beaktas. Vår helhetslösning för kedjeföretag består bland annat av följande experttjänster:

Vill du diskutera mer med en av våra experter? Ta kontakt!

Greenstep som en del av franchising-företagens framgång!

Greenstep stödjer franchising-företag i styrningen av verksamheten och hjälper såväl kedjan som företagarna att nå uppsatta mål.

En kedja är inte starkare än dess svagaste länk - vilket betyder att en konsekvent och enhetlig ekonomiförvaltning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för franchising-företag. När rapporteringsprocesserna håller hög kvalitet genom hela organisationen får man en klarare bild över hela kedjans verksamhet och dess ekonomiska situation. Detta stöder både beslutsfattande och resursanvändning och hjälper till att identifiera möjliga problemområden. Med hjälp av Greensteps experter sköts rapporteringen professionellt och transpartent. Vi gör rapporteringen ännu tydligare för alla parter genom att använda dynamiska rapporteringslösningar baserade på Microsoft Power BI.

Kvalitativ bokföring, gjord på samma nivå som delårsrapporter, gör rapporteringen ännu effektivare. Genom att automatisera inköpsfakturor och kontoutdrag får vi effektivitet och kvalitet i bokningarna. Bokföring hör till Greensteps nyckelkompetenser och som vår kund kan du vara säker på att hela kedjans bokföring sköts med samma jämna kvalitet, inom utsatt tid. Till Greensteps huvudtjänster hör även löneräkning, där tillförlitlighet och noggrannhet alltid står i fokus. När verksamhetens ekonomiska basfunktioner är i ordning och sköts av ett professionellt team och med hjälp av moderna system, har företagaren mer tid över att fokusera på det väsentliga.

Förutom kontinuerliga tjänster erbjuder vi även projektbaserad konsultering åt franchising-företag. På kedjenivå hjälper vi till exempel till att tolka nyckeltal eller skapa enhetlig praxis inom ekonomiförvaltningen, vilket gör det lättare att få en helhetsbild över verksamheten och driva den framåt. Våra experter vägleder även enskilda entreprenörer i utvecklingen av affärsverksamheten t.ex. genom att hålla utbildningar där man till exempel går igenom allmänna riktlinjer för ekonomiförvaltningen, beskattningsprinciper och verksamhetsmodeller i olika situationer.

Vi hjälper även gärna till med andra utmaningar relaterade till verksamheten inom ett franchising-företag. Till exempel är vårt HR-team till stor hjälp vid viktiga personalfrågor, så som uppgörande av gemensamma HR-praxis för hela kedjan, förenande av organisationskulturen eller tolkning av arbetslagstiftningen. Om man stöter på problem med beskattningsfrågor hjälper våra kunniga skatte-experter till att lösa dem. I andra specialsituationer, så som till exempel vid företagstransaktioner eller generationsskiften erbjuder vi på Greenstep även heltäckande CFO-tjänster.