En godkänd rådgivares tjänster

Nödvändig rådgivning för en First North-notering och tiden därefter.

En kvalificerad eller godkänd rådgivare hjälper bolag som planerar att notera sig på First North och stöder redan noterade bolag att uppfylla de krav som ställs på börsbolagen. Vi erbjuder en godkänd rådgivares tjänster med kvalitet och ett arbetssätt där kunden ligger i fokus.

Ett bolag som noteras på Helsingforsbörsens First North-marknad måste ha stöd av en Certified Adviser, som bistår bolaget i förberedelserna och genomförandet av noteringen.

En kvalificerad rådgivare är en erfaren extern expert till det bolag som är noterat eller ska noteras. Hans eller hennes roll är att säkerställa att bolaget uppfyller de krav som ställs på bolagen på marknadsplatsen.

Godkända rådgivare är experter inom företagsekonomi och finansiering. De måste ha erfarenhet som gör dem kvalificerade för Nasdaqs certifiering och uppfyller dess kriterier.


"Vi vill vara en positiv kraft för utvecklingen av nordiska tillväxtföretag."


Vilket stöd kan en kvalificerad rådgivare ge ditt företag?

En kvalificerad rådgivare har som uppgift att vägleda ett bolag som ansöker om notering på marknadsplatsen First North och hjälpa bolaget att uppfylla marknadsplatsens kriterier och skyldigheter. Rådgivaren spelar också en viktig roll när noteringen väl har ägt rum. Rådgivaren kan till exempel bidra till att säkerställa att rapporterings- och upplysningskraven uppfylls i enlighet med de villkor som gäller för bolag noterade på Nasdaq First North.

Vår roll som godkänd rådgivare är att stöda er i noteringsprocessen så att ni uppfyller alla krav. Vi hjälper bolag i alla skeden av noteringsprocessen och naturligtvis med alla andra frågor som kan uppstå längs vägen för ett noterat bolag. Vi kan hjälpa er med ansökningsprocessen, bolagsstyrning, informationsgivning och med att följa regleringen korrekt.

Notering på First North Marketplace kräver stöd av en rådgivare

Marknadsplatsen Nasdaq First North Helsinki är ett lämpligt alternativ för tillväxtbolag i stället för huvudlistan. När det känns lockande med de möjligheter som finansmarknaderna erbjuder och med lättare krav än de som ställs på bolagen på huvudlistan, är en First North-notering ett attraktivt alternativ, särskilt för mindre tillväxtföretag.

En börsintroduktion är inte bara ett stort steg, utan också ett stort projekt. Det tar tid och kräver stöd från erfarna experter. Därför är det viktigt att börja förbereda sig för en börsintroduktion i god tid. Kontakta oss med låg tröskel, vi hjälper gärna till!