Löneräkning

Löneräkning

På Greenstep vill vi glädja våra kunder genom att alltid erbjuda ekonomitjänster av hög kvalitet. Löneräkning är en av våra populäraste tjänster och med hjälp av våra kunniga experter samt våra elektroniska lönehanteringssystem blir löneräkningen betydligt effektivare. Du får konsultativ rådgivning samtidigt som våra effektiva processer ger betydliga kostnadsbesparingar. Som verktyg för löneräkningen använder vi det pålitliga systemet Mepco HRM.

Varför outsourca löneräkningen till Greenstep?

  • Med hjälp av Greensteps kunniga lönehanteringsexperter sköts alla lönerelaterade ärenden bekymmerslöst
  • Vi bildar kundspecifika team för att kunna försäkra att kundens unika lönehanteringsbehov uppfylls
  • Vi skräddarsyr våra lönehanteringstjänster och värnar om personlig service
  • Som stöd för ert företags lönehantering finns Greensteps experter runtom i hela Finland

Löneräkningsprinciper på Greenstep

Du förser våra löneräknare med information om hurudana löner som skall räknas. Löneräknaren är ansvarig för att räkna ut löneomkostnaderna, att betala lönerna samt se till att de bokförs korrekt. Arbetstagarna får också sina lönespecifikationer elektroniskt.

Upprepade händelser, som att räkna ut fasta löner, kommer att automatiseras. Dock kontrollerar vi varje lön för att försäkra oss att lönen är rätt räknad.

De elektroniska löneräkningssystem som vi erbjuder är väldigt säkra och använder sig av samma säkerhetsåtgärder som nätbanker. Detta betyder att ingen kan få tag på arbetstagarnas löneinformation.

Hur du kommer igång med elektronisk löneräkning

  1. Kontakta oss och vi försäkrar tillsammans att alla dina lönerelaterade behov uppfylls
  2. Kom överens om överföring av material
  3. Vi förser dig med detaljerade beskrivningar och instruktioner, samt hjälper dig genom processen
  4. När alla inställningarna är klara, kan vi dra nytta av automatiseringen av upprepade händelser
  5. Informera dina arbetstagare om det nya systemet. Du kan också ge dem våra kontaktuppgifter så att de kan kommunicera med oss direkt om det uppstår problem.