Deltids Controller/CFO

Via oss får ert företag tillgång till en professionell controller/CFO som jobbar några dagar i månaden åt er under en överenskommen tidsperiod eller tillsvidare.

En deltids controller/CFO är med och hjälper företag som inte har behov av en heltidsanställd inom ekonomiförvaltning.

Till controller-tjänsten hör controller-arbete såsom utveckling av finansiella modeller, prognoser, budgetering samt rapportering av faktiska finansiella uppgifter till ledningen, styrelsen och andra intressenter. Förutom detta hjälper vi även till med olika ad-hoc projekt, såsom att söka offentlig finansiering.

CFO:n ansvarar för företagets ekonomiförvaltning i önskad utsträckning, fungerar som företagsledningens partner och stöder företagets verksamhet och strategiska ledning ur en ekonomisk synvinkel. Han/hon ger även regelbundet analyser och rapporter över företagets finansiella ställning, deltar i fastställandet av de finansiella målen och fungerar som ledningens rådgivare inom finansiella frågor samt kan även enligt överenskommelse ansvara för andra traditionella ekonomichefstjänster. Andra ekonomichefstjänster kan exempelvis vara processutveckling, finansiering eller att stöda företaget vid en möjlig fusion.

Deltids controller/CFO-tjänsten passar speciellt tillväxtföretag som inte har ett stadigt behov av en heltidsanställd. Dessutom är denna typ av tjänst enklare och säkrare även ur resurssynvinkel för ett typiskt start up-/tillväxtföretag. Tillväxtföretag utnyttjar ofta en deltids controller/CFO i Seed- och Series A-skedet, men går ofta över till en in-house resurs efter Series B-skedet.

Fördelar:

  • En professionell controller/CFO skapar en stark grund för företagets affärsverksamhet och lönsam tillväxt.
  • Företaget får kostnadseffektivt till sitt förfogande högklassiga och professionella tjänster.
  • Företagsledningens resurser frigörs till förmån för kärnverksamhetens delområden och dess utveckling.

Vill du veta mer om våra CFO/Controller-tjänster? Kontaka oss via formuläret nedan!