Kassaflödeshantering

Greensteps erfarna specialister hjälper till att identifiera flexibla sektioner i ert kassaflöde, för att man enklare skall kunna utnyttja dessa på ett optimalt sätt när behov uppkommer.

Hantera kassaflödet

En förutsättning för verksamheten är en tillräcklig likviditet, med vilken man kan sköta löpande utgifter. Kassaflödeshantering avser övervakningen av tillgängliga medel för ett företag: hur situationen ser ut nu och hur den kommer utvecklas under en viss tidsperiod? På det här sättet försäkrar man att företaget har tillräckligt med rörelsekapital för att förbereda sig inför svårare tider och för att undvika att pengarna tar slut. Vid behov hjälper vi även ert företag att söka tilläggsfinansiering.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalyser kan vara både kort- och långfristiga, beroende på företagets behov. Kortfristiga prognoser beräknar utgifter och intäkter på en daglig basis, såsom vilka betalningar som förfaller när och vilka intäkter som förväntas. Med hjälp av denna information vet man när det möjligtvis finns behov för tilläggsfinansiering.

Långfristiga prognoser bygger på trender och olika antaganden och uppkattningar baserade på kundens verksamhet och tillväxtmål. Vi går tillsammans med kunden igenom långfristiga mål och hjälper till att planera åtgärder för att förbättra kassaflödet. På basen av dessa kan vi sedan skapa en kassaflödesanalys som beaktar olika scenarier.

Professionell likviditetshantering

Som arbetsuppgift är kassaflödeshantering tidskrävande och för att det skall skötas så effektivt som möjligt krävs flera års erfarenhet av ekonomiförvaltning. Greensteps erfarna experter känner till och kan identifiera kassaflödets möjliga flexibla sektioner och kan därmed utnyttja dessa på ett optimalt sätt när behov uppkommer. Vi utnyttjar även moderna verktyg, såsom Power BI och BiBook, vilket hjälper oss att få en klar bild av den ekonomiska situationen och på det sättet kan vi prognostisera kassaflödet. Genom att ta hjälp av en erfaren expert frigörs även tid bl.a. till att driva den operativa verksamheten.