Kansainvaliset yritykset icon new
0 D1 A4978 new
Brand background blur
Kansainvaliset yritykset icon new

Ett mångsidigt tjänsteutbud för internationella företag i Finland

Har du ett internationellt företag och funderar på att expandera verksamheten till Finland? Eller har ditt internationella företag redan verksamhet i Finland, men du söker en kunnig partner som stöd i ekonomi- & HR-relaterade ärenden? Med hjälp av Greensteps omfattande tjänster drivs företagets verksamhet i Finland framgångsrikt redan från början!

Vill du ha råd direkt från en expert inom internationell verksamhet? Boka ett gratis möte!

Mot framgång i Finland med hjälp av Greenstep!

Greensteps verksamhetsmodell är utvecklad på basen av ekonomiprocesser som stöder tillväxt och globalisering. Att hjälpa företag i deras globaliseringsprocess är därför en hjärtesak för oss, oavsett om expanderingen sker från Finland till världen eller från världen till Finland.

Genom att erbjuda ekonomi- och HR-tjänster i världsklass stöder vi företag i olika branscher och storlekar i deras expandering till Finland. Vi hjälper även till i utvecklingen av verksamheten för ett redan etablerat dotterbolag i Finland. Som vår partner har ni tillgång till 350 experter som känner till internationell affärsverksamhet och dess särdrag samt finländska lagar, skatte-, HR- och bokföringspraxis.

Tillsammans ser vi till att ert företags verksamhet på den finländska marknaden sker så smidigt och framgångsrikt som möjligt redan från början!

1. Utnyttja lokal expertis inom ekonomiförvaltningen

Internationella företag som driver verksamhet i Finland behöver uppfylla både lokala och internationella krav. Bokföringen och rapporteringen skall följa finska myndighetsrekommendationer och även internationella rapporteringsstandarder bör beaktas. Bokförings- och rapporteringsprocesserna behöver också planeras så att de stöder både dotter- och moderbolagets verksamhet.

Greensteps ekonomiexperter har en lång och gedigen erfarenhet av att sköta internationella kunders ekonomiärenden. Till oss kan du outsourca dina ekonomiprocesser i önskad omfattning och vi sköter allt från dotterbolagets MOMS- och skattedeklarationer till hela den internationella organisationens bokföring. Våra experter hjälper även till vid t.ex. årligt upprättande av bokslut, tillämpning av IFRS-standarder, skatterelaterade bokföringsfrågor samt översättningar.

Interaktionen mellan moder- och dotterbolaget är en viktig del av en fungerande organisation. Genom våra CFO-tjänster erbjuder vi också pålitlig expertis inom ekonomiplanering och processutveckling och vi sköter även till exempel företagets rapportering till ledningen. Våra CFO-specialister kan enligt kundens behov användas på projektbasis eller som en del av en fortlöpande process (Interim Controller), där de fungerar i en CFO-roll inom företaget endera på del- eller heltid. Våra ekonomiexperter hjälper även gärna det internationella företaget vid specialsituationer, som t.ex. företagsköp.

2. Ta hjälp av en partner vid personalfrågor

När verksamheten expanderas till ett nytt land behövs även starkt, lokalt HR-kunnande. För att företaget skall lyckas så bra som möjligt är det viktigt att man i landet dit man expanderar hittar en partner som känner till de lokala lagarna, som kan hjälpa till att hitta de rätta personerna och som kan ge råd i olika HR- och lönerelaterade frågor.

I Finland är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarens lön och arbetsförhållanden följer den finska arbetslagstiftningen. Principer gällande till exempel arbetstider, semesterdagar och löneomkostnader varierar såväl länder emellan, men också inom olika branscher. Därför är det viktigt att känna till både arbetslagstiftningen och olika kollektivavtal - vilket ofta kräver kunskap från en specialiserad HR-konsult.

Greensteps mångsdiga tjänster erbjuder pålitligt, lokalt partnerskap åt internationella företag även i alla personalrelaterade frågor. Vi erbjuder våra kunder både outsourcad löneräkning och fortlöpande- och projektbaserade operativa HR-tjänster. Till exempel kan vi hjälpa till att upprätta dokument relaterade till arbetsförhållandet och med hantering av arbetsförmåner och arbetsskyddsfrågor. Vårt HR- och löneteam gör tätt samarbete, vilket gör att vi kan svara på även de svåraste löne- och arbetsavtalsfrågorna.

Genom våra strategiska HR-tjänster hjälper vi internationella företag att förena organisationskulturen och skapa en gemensam kommunikationspraxis inom organisationen. Vi hjälper även till med rekrytering och inskolning av ny personal. Precis som med allt annat vi gör så är ett fungerande samarbete med kunden samt tjänsternas skalbarhet enligt kundens behov kärnan i våra HR- och löneräkningstjänster.

3. För organisationen samman med hjälp av NetSuite

Världen blir allt mindre i takt med att globaliseringen inom företagsvärlden ökar. Nu för tiden är information lättillgängligt i realtid via olika system - och moderna molnbaserade verksamhetssystem gör det lättare för internationella företag att styra verksamheten från ett ställe.

Vår professionella personal och moderna system gör ekonomihanteringen och rapporteringen inom internationella företag ännu smidigare. På Greenstep rekommenderar vi NetSuite till alla våra internationella företag. NetSuite är en 100% molnbaserat system som gör det möjligt att följa med företagets alla kärnfunktioner enkelt i ett enda system. NetSuite används idag av företag i över 200 länder och möjligheterna i systemet är oändliga.

Greensteps NetSuite-team har många års erfarenhet av planering och implementering av verksamhetssystemet. I fall det internationella företaget redan finns i NetSuite, hjälper vi professionellt till att lokalisera det finska dotterbolaget till kundens NetSuite-system. Vi integrerar vid behov också det effektiva kvitto- och utgiftshanteringssystemet Bezala samt lokala bankförbindelser till organisationens NetSuite, för att förenkla uppföljningen av ekonomin. Med våra lösningar kan vi vid behov också automatisera hela det internationella företagets ekonomiprocesser till en, effektiv helhet.

Från Finland till Skandinavien och Baltikum!

Finland är ett litet land, men här finns stora möjligheter för internationella företag att utveckla sin verksamhet. I Finland finns bland annat högt utbildade arbetstagare, en stark startup- och entreprenörsanda samt teknologikunskap i världsklass. Finland är även känt för den låga korruptionsnivån, det oberoende rättssystemet samt för att vara ett av världens tryggaste (och lyckligaste) länder. Dessutom erbjuder Finland också ett naturligt steg till näraliggande områden, så som Baltikum och Skandinavien.

Greenstep har förutom i Finland även kontor i Sverige, Norge och Estland och våra kunder betjänas lokalt av våra konsulter på kontoren i Norrköping, Stockholm, Moss och Tallinn. Även om företagskulturen och praxis till stor del kan verka linkadana grannländer emellan, är det ändå viktigt att fästa uppmärksamhet vid bland annat lokala lagar, tillvägagånssätt och bankverksamhet. På Greenstep samarbetar de olika kontoren över landsgränserna, vilket gör ditt företags expandering även till Sverige och Estland ännu enklare som vår kund.

I övriga delar av världen hjälper våra partners inom det breda MSI Global-nätverket till att sköta ditt företags ekonomi-, skatte- och myndighetsrapporteringar enligt lokala regelverk.