Hållbarhetsworkshop

Har du funderat på hur man kommer i gång med utvecklingen av företagets hållbarhetsarbete? Med hjälp av vår hållbarhetsworkshop kommer ni snabbt och säkert i gång med ert hållbarhetsarbete!

Vår hållbarhetsworkshop ger en inspirerande och praktisk start på kundens hållbarhetsarbete. Som ett resultat av workshopen görs en kartläggning över hållbarhetens relevans för kunden, samt en första version av kundens hållbarhetsprogram.

Workshopen utformas till en helhet som bäst möter kundens behov. På basen av förhandsdiskussioner och -material kartlägger Greensteps konsulter hur hållbarhetsarbetet ser ut i nuläget. Kartläggningen av hållbarhetens relevans innehåller verktyg för att definiera relevansen: kartläggningen styr bedömningen av effekterna samt insamlandet av intressenternas förväntningar.

Med hjälp av den inledande workshopen skapas även ett första hållbarhetsprogram åt kunden, där man utser de första, konkreta målen för hållbarhetsarbetet. I workshopen går man även i genom hållbarhetsarbetets ledarskap samt val av rapporteringsmetod för att uppfylla företagets och intressenternas behov.


Hållbarhetsworkshopen innehåller:

  • Kartläggning av hållbarhetens relevans
  • En första version av hållbarhetsprogrammet
  • Hållbarhetsarbetets ledarskap och rapportering


Fördelar med hållbarhetsworkshopen:

  • Med hjälp av kartläggningen av hållbarhetens relevans skapas en tydlig bild av hållbarheten ur affärsverksamhets synvinkel
  • Ger en inspirerande start åt målinriktat hållbarhetsarbete
  • Första konkreta målsättningar skapas
  • Verktyg för intern och extern kommunikation kring hållbarhet