BI Book stretching Power B Is limits 2

BI Book

Med bara ett klick bygger vi ett automatiskt BI-rapporteringssystem åt er!

Fördelar med BI Book

  • Visuell och tydlig rapportering - använd färdiga rapporter eller redigera dem så att de passar just era behov
  • Se helheten av ekonomin - granska talen på detaljnivå
  • Begränsa rapporternas synlighet med olika rättigheter - dela tittar- och redigeringsrättigheter åt olika användare och grupper
  • Aktuell rapportering med automatisk uppdatering av data – även möjlighet att själv uppdatera

BI Book är ett rapporteringsunderlag som skapar värdefulla och visuella rapporter av ekonomiska data. BI Book, som är baserad på Microsofts Power BI-produkt, gör automatiskt Power BI-rapporter och fungerar som deras presentationsportal. Vi skaffar de Microsoft-licenser ni behöver och skapar egna arbetsutrymmen åt er i Power BI Service, där ni kan schemalägga uppdateringen av rapporterna.

BI Book är alltså ett verktyg som är skapat för att underlätta hanteringen och delningen av rapporter, samt för att koncentrera de viktigaste utsikterna för ert företag i en enda, tydlig portal. Med hjälp av tjänsten kan man också integrera vilka andra BI-verktyg som helst (Tableau, Looker, Qlik Sense, QlikView osv.) med varandra - utan programmeringskunskaper eller egna datalager.

I BI Book-portalen är det möjligt för användaren titta på rapporterna samt skapa, redigera och ta bort egna rapporter samt lägga till nya datakällor. Olika funktioner kräver dock olika rättigheter, som ni själva kan hantera enligt era behov. Det är också möjligt att endast ge tittarrättigheter till BI Book för vissa nivåer i eller utanför organisationen. Detta ger våra kunder ännu bättre redskap att förverkliga och utveckla sin rapportering mera dynamiskt och föra det närmare den egna verksamheten. Med ett klick får man även laddat all data från de färdiga BI-rapporterna till Excel, vilket gör att man kan granska data även där.

Filip Lindholm och Niklas Söderström berättar mer om BI Book:

BI Book och Netvisor

Produkten är i direkt kontakt med Netvisor och hämtar därifrån all bokföringsdata till rapporteringen. De Power BI-modeller som körs i bakgrunden och all data i dem uppdateras automatiskt, vilket även försäkrar att både rapporteringen och talen hålls aktuella. Vi är medvetna om att det i bokföringen hela tiden händer något och att bokningar ständigt görs, tas bort och redigeras. Därför erbjuder vi även möjlighet att själv uppdatera rapporterna och bakomliggande data när som helst, enligt ert tidschema. Våra modeller ser också till att validering av data också sker automatiskt.

BI Book kan också integreras med flera andra bokförings- ERP-, CRM-, HR-, konsoliderings- och marknadsföringssystem. Du kan läsa mer om de olika integrationerna på BI Books hemsida!