ESG-rapportering

Visa hållbarhetens betydelse genom att göra ESG-rapporteringen till en del av den normala rapporteringen. På det här sättet blir hållbarheten en synlig och mätbar del av företagets kärna.

Trovärdighet genom ESG-rapportering

ESG-rapportering är ett sätt och en möjlighet för företag att berätta om sin hållbarhetsstatus åt intressenter. I vårt alltmer reglerade samhälle vill konsumenter och företagskunder, finansiärer, partners och staten ha lättillgänglig information om hur hållbarhet beaktas i företagens verksamhet. ESG-rapportering ger framför allt en trovärdig bild om hållbarhetens betydelse i affärsverksamheten, samt hur hållbarhetsarbetet hanteras inom företag.

Redan från och med år 2025 kräver EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) att alla företag med över 250 anställda samt alla börslistade företag årligen skall rapportera om sitt hållbarhetsarbete enligt EU:s nya hållbarhetsstandarder. Nu lönar det sig alltså inte att vänta längre, utan på förhand förbereda sig för förändringen, som i framtiden också väntas gälla för mindre företag.

Som tur är begränsas hållbarhetens utveckling till endast rapportering, utan målet är att hjälpa företag att förstå sin egen potential på hållbarhetsområdet. ESG-rapportering är ett utmärkt sätt att samla grundinformation om hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur möjliggör en mer omfattande och grundläggande utveckling inom hållbarhet.

Hur framskrider processen för ESG-rapportering?

ESG-rapporteringen inleds med definition av fokusområden, skapande av mätare samt datainsamling. I praktiken funderar vi tillsammans vilka saker som är relevanta och betydelsefulla för just ert företag ur en hållbarhetssynvinkel. När delområdena har valts (t.ex. råvaruanskaffning och logistik), börjar vi granska vilken information vi har om dessa delområden och hur vi möjligtvis kan få mer information. När nyckeltalen har identifierats följer val av mätare. Vi använder ofta referensvärden som har visat sig fungera globalt (t.ex. Global Reporting Initiative), i fall det passar kundföretagets affärsverksamhet.

Processen kan låta invecklad, men vårt kompetenta och erfarna team stödjer er i datainsamlingen samt ”koordineringen av mätningarna. Vi har redan mycket nytta av bokföringsdata och följaktligen behöver mätare inte alltid skapas på nytt.

Varför ta hjälp av just vårt team?

  • Vi växer tillsammans med våra kunder - vi producerar just de tjänster som ert företag behöver
  • Våra experter har stöd av experter från olika branscher (t.ex. ekonomi, analys, HR, data, utbildning)
  • Vi lovar att bringa klarhet till er affärsverksamhet
  • Hållbarhetsteamets erfarna och otroligt kunniga experter vill hjälpa ert företag att lyckas

För mer information, kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!