Mepco mobile hero Mepco HRM desktop hero

Mepco HRM – en helhetstjänst för HR & lönehantering

Mepco är en helhetstjänst för HR & lönehantering. Ett system för hela organisationen gör det möjligt att på ett smidigt sätt sköta löneräkningen och hantera de operativa HR-funktionerna.

Ta kontakt

En helhetstjänst för HR & lönehantering

Mepco gör det möjligt att på ett smidigt sätt sköta löneräkningen och hantera de operativa HR-funktionerna. Ur HR- och löneteamets perspektiv hjälper Mepco HRM med följande:

Mepco hjälper löneräknarna med:

 • TES-styrning
 • Upprätthållande av semesteruppgifter
 • Löneberäkningar
 • E-lön
 • Rapportering

Mepco hjälper HR-teamet med:

 • Hantering av anställningsförhållanden
 • Semestrar
 • Frånvaron
 • Varningssingnaler
 • Rapportering
Mepco WEB

De anställda kan använda Mepco HRM Web-portalen

Mepco HRM Web är en webbaserad lösning för skötsel av företagets löne- och HR-processer. Den anställda och förmannen kommer genom skrivbordet åt alla aktiviteter som rör arbetsförhållanden, semestrar och frånvaro. Alla åtgärder som görs i Mepco aktiveras även direkt i lönehanteringen. Genom skrivbordet sköts bl.a. uppgifter om anställningsförhållandet, hantering av arbetsförhållandet, personalhanteringsprocesser samt semester- och frånvaroförfrågningar. Även kunskapsutveckling samt material för mål- och utvecklingssamtal hittas genom Web-portalen.

Man kan även förverkliga en lagstadgad arbetstidsuppföljning och då flyttas händelserna rakt till löneräkningen då de blivit godkända. På löneräkningssidan kan man göra t.ex. löneberäkningstolkningar för händelserna.

Text media isompi

Mepcos gränssnitt

En av fördelarna med Mepco är att det enkelt kan anslutas till flera olika mjukvaror, vilket betyder att du kan använda det som huvudprogram för alla dina anställningsuppgifter.

I systemet finns en funktion för skapande av filbaserade anslutningar. Anslutningarna kan tidsinställas så att de startar en specifik dag, klockslag eller när filen hittas i en angiven mapp. Tidsinställningarna och anslutningarnas funktion/innehåll kan hanteras av huvudanvändaren. Vid ibruktagandet av systemet kan information från det gamla systemet konverteras till Mepco HRM genom anslutningarna. I anslutningarna är det även möjligt att använda skilda, kundspecifika anslutningar, som tillsätts i ett utomstående anslutningsbibliotek.

Anslutningarna har gjorts direkt mellan systemen eller genom att använda kundens integrationsplattform, varpå det data som de andra systemen behöver produceras från Mepco.

Varför outsourca till Greenstep?

 1. Man sparar tid till utveckling av kärnverksamheten - kunden kan fokusera på det väsentliga och behöver inte längre fundera på funktioner relaterade till löneräkningen.
 2. En fortlöpande tjänst är en pålitlig och tydlig helhet. Kundens löneräkning och HR-funktioner sköts problemfritt och professionellt. Semester- och sjukfrånvarovikariat hör till tjänsten, så man är inte beroende av en person och kunden behöver inte oroa sig för arbetsgivarskyldigheter. Förutom detta får kunden en klar helhetsbild av löneräknings- och HR-uppgifterna på månads- och årsbasis (årsklocka).
 3. Alltid högkvalitativ, professionell och aktuell service.
 4. Greensteps konsulter är kunniga och professionella - att upprätthålla och utveckla den egna yrkeskompetensen hör till Greensteps värden.
 5. Lönekonsulternas kunnande utvidgas till en ny nivå genom Greensteps ekonomi, HR- och CFO-tjänster.
 6. Greenstep försäkrar att man känner till och beaktar alla lag- och kollektivavtalsförändringar i sinom tid.
 7. Greenstep guidar kunden i utveckling enligt behov. Till exempel utveckling av processer (RPA) och rapportering (ledningens syn samt verktyg).