IFRS-rådgivningstjänster

Behöver du en kunnig och praktiskt inriktad tolk vid tillämpning av IFRS-standarder?

Utgångspunkten vid Greensteps IFRS-tjänster är att känna till ert företag, era behov och ert rapporteringssystem. Genom att känna till ursprunget av datat och dess användningsområde kan vi hjälpa till med tillämpningen av IFRS-regelverket vid bolagets ekonomirapportering. Våra experter håller sig alltid uppdaterade även när det gäller de ständigt föränderliga IFRS-regleringarna.

För att kunna betjäna våra kunder i rätt tid och på ett proaktivt sätt, förbereder vi oss på förändringar på förhand. Att observera kommande IFRS-förändringar i verksamheten, till exempel när det gäller avtal, är viktigt. Med hjälp av våra experters erfarenheter kan vi skilja på väsentlig information samt sålla bort irrelevant information. Förutom det känner vi även till regelverkets hierarki och regleringarnas relationer till varandra. I våra IFRS-tjänster försäkrar vi även att ditt bolags rapporteringssystem producerar rätt IFRS-information. Vid behov kan vi genom förbättringsförslag effektivera aktiviteterna i era rapporteringssystem.

Greensteps experter har många års erfarenhet av IFRS-redovisning och vi har under årens lopp gjort många IFRS-konverteringar åt våra kunder. Förutom det har våra experter varit med och hjälpt våra börslistade kunder med bland annat IFRS-tolkningar och skapandet av noter. Vi hjälper gärna företag även vid börsintroduktion.

Våra tjänster innehåller bland annat följande:

  • Genomgång och implementering vid förändringssituationer för enskilda standarder.
  • Giltighetskontroll av IFRS-uppgifter skapade av rapporteringssystem.
  • IFRS-övergångar bland annat i samband med börsintroduktion.
  • Värdepappersbolagens IFRS-regelverk.
  • Tillfällig hjälp med IFRS-tillämpningar vid upprättande av bokslut.
  • Skapande och dokumentation av nedskrivningstest i enlighet med IAS 36.
  • Dokumentering av WACC-beräkningar.
  • Beräkning av anskaffningsvärde (Purchase Price Allocation) i enlighet med IFRS 3.
  • IFRS-standardskolning: IFRS update och annat, se mer på Greenstep Academys sidor (på finska).