Payroll mobile hero Payroll desktop hero

Högkvalitativ och pålitlig löneräkning

För oss är inget lönerelaterat problem för svårt. Våra löneexperter stöttas av över 700 experter – greenstepare. Bli en av våra nöjda kunder ni också!

Ta kontakt

Omfattande och starkt kunnande inom modern löneräkning

På Greenstep vill vi glädja våra kunder genom att alltid erbjuda ekonomitjänster av hög kvalitet. Löneräkning är en av våra populäraste tjänster och med hjälp av våra kunniga experter samt våra elektroniska lönehanteringssystem blir löneräkningen betydligt effektivare.

Vi erbjuder löneräkningstjänster även åt stora och internationella företag. Som Greensteps löneräkningskund sparar du tid samtidigt som dina löneräkningstjänster blir effektivare. Vi sköter kontakten med våra partners åt dig och vi rapporterar om hela kedjans framgång på en och samma gång.

Hur utvecklar vi våra lönetjänster?

Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens, våra processer och system i enlighet med rådande krav - alltid med beaktande av kundens verksamhet:

1. Processernas utveckling

Vi utvecklar våra lönehanteringsprocesser proaktivt, utgående från kundens situation. Om vi tror att lönehanteringen kunde effektiviseras på ett kostnadseffektivt sätt, berättar vi alltid det åt kunden. Vi ser till att kommunikationen fungerar och att informationen når rätt personer via rätt kanaler - processerna fungerar när personerna som är involverade förstår varför man gör som man gör. Våra lönekonsulter får förutom detta även kontinuerlig utbildning via Greenstep Academy.

2. Automation

På Greenstep automatiserar vi allt vi kan som ger kunden mervärde. Målet med automatiseringen är att minimera manuella processer för att uppnå effektivitet och felfrihet. Det är inte en slump att våra löneberäkningar har en korrekthet på 99,8% och att vi strävar efter 100%. Automation används till exempel för automatiska dataöverföringar, insamlande av löneinformation och kontroll av information med hjälp av integrationer och systemrobotik.

3. Användning av artificiell intelligens

Artificiell intelligens är inte framtiden - det här och nu. Vi utvecklar systematiskt artificiell intelligens genom vårt eget analysteam. Artificiell intelligens används i interna processer (bl.a. kontroller) samt kundarbeten (bl.a. avstämningar). Ett konkret exempel på ett hjälpmedel vi skapat som nyttjar artificiell intelligens är finance.rocks.