Tillväxtfinansiering

Vi hjälper dig med tillväxtfinansiering

Lätt tillgängliga likvida medel räcker kanske inte alltid till för att finansiera tillväxten av ett företag. Därför behöver företagen finansiering ifrån externa investerare eller långivare, såsom banker, riskkapitalister och affärsänglar.

Tillväxtfinansiering innebär ungefär samma som startup finansiering. Tillväxtfinansiering söks på samma sätt som startup finansiering, genom att knacka på investerares dörrar.

Greenstep kan hjälpa till med detta genom att göra en ekonomisk modell, som kan användas till fördel vid förhandlingar med investerare. Dessutom hjälper vi företag att förbereda Tekes ansökningar samt ansöka on finansiering.


Kontakta oss gällande tillväxtfinansiering!