CFO-tjänster omfattande och flexibelt

Greensteps mål är att stöda sina kunder i olika faser av tillväxten. Greensteps CFO-team har lång erfarenhet och mångsidig bakgrund från såväl konsultbranschen som från olika företag - och med hjälp av deras expertis kan våra kunder växa snabbare och smidigare.

Vi erbjuder våra kunder mångsidiga CFO-tjänster enligt just ditt företags behov. Till exempel ekonomimodellering är en viktig del av verksamhetsstyrningen och fungerande planeringsprocesser behövs såväl vid operativ ledning som vid strategisk planering och analysering av nya funktioner och verksamhetsmodeller. Greensteps experter skräddarsyr ekonomiplaneringsprocesser som stöder just ert företags verksamhet.

Vi hjälper också våra kunder med kassaflödeshantering och hantering av rörelsekapital. Kassaflödeshantering avser övervakningen av tillgängliga medel för ett företag: hur situationen ser ut nu och hur den kommer utvecklas under en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys görs för att säkerställa att företaget har tillräckligt med rörelsekapital för att förbereda sig inför svårare tider och för att undvika att pengarna tar slut. Vid hantering av rörelsekapital hjälper våra experter genom att kartlägga ditt företags nuläge, genom vilket man kan göra en plan för optimeringen av rörelsekapitalet. Vi hjälper även till vid ledningsrapportering, varpå du får ett skräddarsydd, kompakt rapporteringspaket, som ger en mångsidig bild av företagets ekonomiska situation.

Genom våra Treasury-tjänster kan Greensteps expert se till att den dagliga verksamhetens finansiella risker förebyggande tas i beaktande, samt säkerställa att det inte kommer några tråkiga överraskningar.