Interim Controller/CFO

Är er CFO på väg på föräldraledighet? Drar rekryteringen av en ny CFO ut på tiden och budgeteringen borde göras klart?

Ingen fara, Greensteps 40 erfarna CFO/Controller-experter hjälper er, vare sig det handlar om ett litet eller ett stort företag.

Greenstep erbjuder interim CFO/Controller-tjänster till företag i alla storleksklasser, allt från tillväxtföretag till stora börsbolag. Längre avancerade tillväxtbolag utnyttjar typiskt interim CFO-tjänster vid resursförändringssituationer, när det finns behov av att bibehålla den ekonomiska funktionen under övergångsperioden. I börsbolag och andra större företag kan behoven vara relaterade till mera omfattande business control-funktioner eller koncernrapportering. Vid behov har Greensteps experter även fungerat som CFO för noterade bolag. Interim Controllern/CFO:n hjälper även alltid till vid inskolningen av den nya arbetstagaren.

En specialist inom ekonomirapporteringsprocesser eller en verksamhetspartner

För att lyckas i rollen som controller krävs utmärkt kännedom om verksamheten och branschen. Man kan åstadkomma god tillväxt och lönsamhet såväl genom att förbättra företagets interna processer som att utnyttja möjligheter på marknaden. Greensteps experter har mycket omfattande erfarenhet från olika branscher och en förmåga att producera relevant information till ledningen, som stöd i att styra företaget och driva verksamheten framåt. Vi stöder och utmanar beslutsfattare att överträffa uppsatta mål och skapa processer som genuint stöder informationshanteringen.

Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Största delen av alla företag agerar på en ständigt föränderlig marknad. Teknologi utvecklas snabbt och konkurrensen blir allt mer global. För att lyckas som företag krävs flexibilitet och snabb anpassningsförmåga. Den ekonomiska informationen bör vara lättillgänglig och även beakta förändringssituationer. Detta kräver kontinuerlig utveckling och förenkling av processerna, för att man skall klara av att på ett kostnadseffektivt sätt svara på det växande informationsbehovet.

I många företag har uppdateringen av gamla system lämnat ogjort på grund av andra brådskande ärenden, och därför svarar systemen inte längre mot de växande behoven. Den största fördelen med Interim controller/CFO-tjänsten fås då bolaget, förutom eventuell resursbrist, vill få ekonomifunktioner och verksamheten utvecklad ur ett ekonomiskt perspektiv. En erfaren specialist har förmågan att agera snabbt och komma med nya insikter kring ekonomifunktionerna även på kort varsel och på det sättet skapa mervärde inför framtiden. Greenstep hjälper till att hitta de bästa systemen och processerna för ert företags ekonomiförvaltnig.

Vill du veta mer om våra CFO/Controller-tjänster? Kontaka oss via formuläret nedan!