Greenstep i Vanda hjälper er!

Siru Ormo Vantaa
Rekry ryhmakuva

Huvudstadsregionens mångsidigaste team av experter!

På Greenstep jobbar ett stort team bestående av hundratals experter. Hos oss finns ett brett kunnande inom ekonomiförvaltningens olika områden och vi hjälper flexibelt våra kunder enligt deras behov. Vi arbetar passionerat och har en stark vilja att lyckas tillsammans med våra kunder.

Bekanta dig med oss

Kontakta oss så återkommer vi så fort som möjligt! Ta kontakt!

Vad erbjuder vi i Vanda?

Vi möjliggör tillväxt och framgång hos våra kunder med hjälp av vår högkvaliativa tjänstehelhet. På Greensteps kontor i Vanda jobbar ett team av branschens främsta experter och vi rekryterar kontinuerligt nya medlemmar till vårt växande team. Vi erbjuder bland annat CFO-tjänster, bokförings- och lönetjänster, HR-tjänster samt tjänster inom analytik och rapportering. Vår helhet kompletteras av alla Greensteps experters kunskap och erfarenhet.

Bokföringsbranschen bygger på förtroende

Kunden överlåter sin ekonomi till en pålitlig partner, som gör rapporter i tid och som hjälper till med svåra frågor inom allt från bokföring till beskattning. Om det i denna relation sker en krock, kan det ta länge att bygga upp ett förtroende och kunden kanske hinner byta bokföringsbyrå helt och hållet. På grund av detta tror vi starkt på kvalitetskontroll och de fördelar som det medför. Många kunder har varit imponerade av vår kvalitetskontroll och anser att det är en stor fördel inom bokföringsbranschen.

Vad är en bra kundrelation?

På Greenstep har vi tillsammans funderat på vad en bra kundrelation egentligen är. Definitionen passar in på vilken som helst människorelation: ömsesidig respekt, förtroende, förmåga till jämlik interaktion, fasthållande av kontrakt samt tillräcklig information. Sådana kundrelationer har vi många av i Esbo och det beror främst på att vi redan i ett tidigt skede definierar ansvaret och arbetsfördelningen mellan kunden och oss.

Då vi får en ny kund, går vi noggrant igenom intagningsprocessen. Kunden får genast en lista på vad som krävs från deras sida, t.ex. nödvändig information, för att starten skall ske så smidigt som möjligt. Kunden förbinder sig till att följa kontraktet som vi upprättat samt de allmänna villkoren inom branschen.