Greenstep i Vanda hjälper er!

Siru Ormo Vantaa
Rekry ryhmakuva

Huvudstadsregionens mångsidigaste team av experter!

På Greenstep jobbar ett stort team bestående av över 450 experter. Hos oss finns ett brett kunnande inom ekonomiförvaltningens olika områden och vi hjälper flexibelt våra kunder enligt deras behov. Vi arbetar passionerat och har en stark vilja att lyckas tillsammans med våra kunder.

Bekanta dig med oss

Kontakta oss så återkommer vi så fort som möjligt! Ta kontakt!

Vad erbjuder vi i Vanda?

Vi möjliggör tillväxt och framgång hos våra kunder med hjälp av vår högkvaliativa tjänstehelhet. På Greensteps kontor i Vanda jobbar ett team av branschens främsta experter och vi rekryterar kontinuerligt nya medlemmar till vårt växande team. Vi erbjuder bland annat CFO-tjänster, bokförings- och lönetjänster, HR-tjänster samt tjänster inom analytik och rapportering. Vår helhet kompletteras av Greensteps 450 experters kunskap och erfarenhet.

Bokföringsbranschen bygger på förtroende

Kunden överlåter sin ekonomi till en pålitlig partner, som gör rapporter i tid och som hjälper till med svåra frågor inom allt från bokföring till beskattning. Om det i denna relation sker en krock, kan det ta länge att bygga upp ett förtroende och kunden kanske hinner byta bokföringsbyrå helt och hållet. På grund av detta tror vi starkt på kvalitetskontroll och de fördelar som det medför. Många kunder har varit imponerade av vår kvalitetskontroll och anser att det är en stor fördel inom bokföringsbranschen.

Vad är en bra kundrelation?

På Greenstep har vi tillsammans funderat på vad en bra kundrelation egentligen är. Definitionen passar in på vilken som helst människorelation: ömsesidig respekt, förtroende, förmåga till jämlik interaktion, fasthållande av kontrakt samt tillräcklig information. Sådana kundrelationer har vi många av i Esbo och det beror främst på att vi redan i ett tidigt skede definierar ansvaret och arbetsfördelningen mellan kunden och oss.

Då vi får en ny kund, går vi noggrant igenom intagningsprocessen. Kunden får genast en lista på vad som krävs från deras sida, t.ex. nödvändig information, för att starten skall ske så smidigt som möjligt. Kunden förbinder sig till att följa kontraktet som vi upprättat samt de allmänna villkoren inom branschen.

Aleksi Jyllilä
Aleksi Jyllilä

Accounting Specialist

+358 50 469 0895
Anna Aaltonen
Anna Aaltonen

Senior Manager, CFO Services

+358 45 631 1644
Heidi Palomäki
Heidi Palomäki

Manager, CFO Services

+358 40 836 0710
Irina Autio
Irina Autio

Löneräkningskonsult

+358 46 600 0618
Katariina Tissari
Katariina Tissari

Resourcing & Accounting Specialist

+358 40 738 3806
Miika Kettunen
Miika Kettunen

System-, ibruktagnings- och integrationspecialist, NetSuite

+358 50 0889 223
Milla Rissanen
Milla Rissanen

Systemkonsult, Mepco Löneräkningstjänster

+358 44 282 2819
Minna Jyrkiäinen
Minna Jyrkiäinen

Senior HR Consultant

+358 40 041 7902
Monika Vihakara
Monika Vihakara

Sustainability Consultant

+358 40 056 7527
Noora Kalpio
Noora Kalpio

System-, ibruktagnings- och integrationsspecialist, NetSuite

+358 45 7831 2590
Riika-Maria Kuivalainen
Riika-Maria Kuivalainen

HR & Talent Acquisition Specialist

+358 45 783 635 67
Salla Mäkelä
Salla Mäkelä

Introduktion- och systemspecialist, NetSuite

+358 45 7874 4771
Sari Ruponen
Sari Ruponen

Senior Accounting Specialist

+358 504 647 698
Sirpa Ontronen
Sirpa Ontronen

Senior HR Consultant

+358 50 564 9972
Susanna Oravainen
Susanna Oravainen

Sustainability Controller

+358 40 505 6219
Suvi Vikstén
Suvi Vikstén

Accounting Specialist

+358 45 7836 3918
Tiina Mikonsaari
Tiina Mikonsaari

Senior Manager, Bokföringstjänster

+358 50 594 4841
Ulla Kiuttu
Ulla Kiuttu

System-, ibruktagnings- och integrationspecialist, NetSuite

+358 40 6870 300