Palveluyhtiot icon new
Workshop Hr
Brand background blur
Palveluyhtiot icon new

En heltäckande partner för utveckling av expertorganisationers verksamhet

Att ta hand om personalen är svårare än det låter - speciellt inom expertorganisationer. Hos oss har skomakarens barn dock haft hela skor att gå i: vår starka arbetskultur och vårt proaktiva tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att skapa tydliga helhetslösningar åt andra expertorganisationer. Samarbetet kan inledas genom en specifik tjänst, eller så kan vi hjälpa till att utveckla olika processer som en helhet. Till expertorganisationer erbjuder vi följande specialisttjänster:

Lämna en kontaktförfrågan och vi återkommer så fort som möjligt! Ta kontakt!

Greenstep som stöd vid utvecklingen av ert företags humankapital

Då företagets viktigaste resurser är bundna till de anställdas humankapital, är det viktigt att hålla fast vid företagets kultur och praxis.

Vi tror att kultur äter strategier till frukost. Med detta menar vi att både utformandet av företagets strategiska riktlinjer och personalens arbetstrivsel till stor del grundar sig på kulturen. Med hjälp av våra HR-tjänster kan vi effektivera användningen av företagets humankapital för att kunna nå företagets gemensamma mål. Som omfattande HR-partner kan vi hjälpa till med allt från ledarskapsutveckling och skapande av allmänna strategiska riktlinjer till dagliga, operativa HR-aktiviteter. Vi svarar även på alla typer av HR-relaterade frågor genom vår HR HelpDesk.

För företag vars affärsverksamhet är starkt beroende av personalen, är lyckade och tydliga löneräkningsprocesser en nyckel till framgång. Så länge processen är felfri rullar allt på, men återkommande fel inom lönehanteringen är en av de största faktorerna till missnöje bland personalen. På Greenstep är en fungerande kundrelation alltid i fokus inom outsourcad löneräkning, vilket gör att vi proaktivt kan utveckla processernas funktionalitet vid behov. En annan viktig process när det kommer till personal och pengar är hantering av kvitton och reseräkningar. Det användarvänliga rese- och kvittohanteringssystemet Bezala förenklar båda parternas processer och minskar utgiftsrelaterade risker genom att minska hanteringen av fysiska kvitton.

Våra omfattande lösningar kan ännu kompletteras med högkvalitativ bokföring och CFO-tjänster. När HR- och ekonomiaktiviteterna pratar samma språk, kan processerna inom de olika delområdena utvecklas så att de stöder varandra. Samarbetet mellan parterna kan ytterligare stärkas med hjälp av analytik, vilket gör att beslut inte behöver göras på måfå, utan insamlad data och tydliga BI-rapporter fungerar som stöd för beslutsfattandet.