Finance Project Manager

Ekonomiförvaltningssystemen borde uppdateras, men projektet framskrider inte helt som önskat? Greensteps erfarna projektledare hjälper ert företag att slutföra projekten enligt överenskommen tidtabell och att få bästa möjliga avkastning på inversteringarna!

Ur framgånssynvinkel är det viktigt att kritiska projekt inom organisationen sköts med ledning av en sakkunnig och motiverad projektledare. Ett dåligt genomfört ekonomiförvaltningsprojekt leder ofta till mer invecklade och mindre effektiva processer, som inte ger mervärde åt företaget. Greenstep erbjuder kunniga och erfarna projektledare åt både stora och små företag som är i behov av stöd med att genomföra utvecklingsprojekt effektivt och enligt överenskommen tidtabell, utan överraskande budgetöverskridningar. Vi är engagerade och hjälper till under projektets alla faser, från noggrann planering och effektivt genomförande till önskat slutresultat, förstås med aktuell och öppen rapportering om hur projektet framskrider.

Framgångsrik projektledning

Från definition av mål till tydlig projektplan

Greenstep hjälper ert företag att identifiera utvecklingsbehov inom ekonomiförvaltningen samt att skapa både kort- och långsiktiga utvecklingsplaner. Utgångspunkten för Greenstep ligger i att förstå företagets verksamhetsmiljö och strategiska mål, och baserat på dessa flexibelt skapa en ekonomiförvaltning som passar in i er företagskultur.

När alla har en tydlig uppfattning om målen är det lättare att avgränsa utvecklingsplanens olika projekt och driva dem framåt enligt överenskommen prioritet. Greenstep hjälper även till att göra upp en optimal budget för projektet, där både pengar och andra nödvändiga resurser beaktas. Projektets olika uppgifter och tidtabeller finns tydligt uppsatta i en detaljerad plan och vi skapar även indikatorer som mäter projektets framgång. I detta skede hjälper våra experter även till att identifiera möjliga risker med projektet, samt att försäkra att de regelbundet följs upp.

Effektiv hantering av projektet

Greensteps kunniga projektledare styr systematiskt och effektivt projektet framåt, för att undvika ineffektivitet och förseningar orsakat av brist på fungerande koordinering. Medlemmarna i projektteamet tilldelas olika uppgifter på basen av sina styrkor. För att projektet skall lyckas så bra som möjligt är det även viktigt med öppen kommunikation, för att försäkra att alla inblandade alla har koll på läget och är medvetna möjliga utmaningar som uppkommer. Våra projektledare följer aktivt upp projektet mot de uppsatta framgånsindikatorerna, för att försäkra att kvaliteten och tidtabellerna hålls och att möjliga risker identifieras.

Inget projekt kommer att lyckas bra om man glömmer bort förändringsledningen av människorna. Greensteps projektledare försäkrar att personalen förbinder sig till de nya processerna och förstår de fördelar de medför - och framför allt att de behärskar dem i praktiken och inte bara i teorin. Greensteps långa och omfattande erfarenhet av ekonomiförvaltning hjälper även att försäkra att de nya systemen och processerna ger rätt information för såväl interna som externa bokföringsbehov och att den uppfyller revisorernas krav.

Ifall ert företags ekonomiförvaltningsresurser är helt låsta till era nuvarande funktioner, eller ni annars vill ha en erfaren, utomstående expert med i ett projekt, kan Greenstep också erbjuda professionella tilläggsresurser för projektet. I invecklade utvecklingsprojekt kan en utomstående resurs ofta hjälpa till att tillföra nya ideér för förbättring av processerna.

Projektets avslutande

När ett projekt är klart och man kan konstatera att de uppsatta målen är nådda, är det viktigt att dokumentera hur projektet lyckades. Framgången bör bedömas utgående från hur till exempel hur man lyckats hålla kvalitetskrav, tidtabell och budget. En tydlig och öppen feedback från alla inblandade hjälper även att identifiera idéer för vidareutveckling och att effektivera arbetet i framtida projekt. Greensteps projektledare skapar sedan en omfattande slutrapport av projektet, som innehåller en uppskattning på genomförandet av projektet och där man även listar kommande utvecklingsbehov.

Inom ekonomiförvaltningen finns det ofta utvecklingsområden så det räcker, kontakta oss gärna så gör vi det steg för steg bättre - tillsammans!