Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Ta steget mot en mer hållbar framtid med oss

Vi hjälper våra kunder att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete, utveckla hållbarheten och rapportera om det till intressenter.

Kontakta oss

Mångsidigt stöd i företagets hållbarhetsfrågor - snabbt och smidigt

Hållbarhet är en del av Greensteps DNA. Vi vill vara en hållbar arbetsgivare och strategisk partner och därför är vårt eget hållbarhetsarbete också en viktig del av vår hållbarhet. För utvecklingen av Greensteps hållbarhetsarbete ansvarar vår Head of Sustainability Services Ella Tanskanen.

Hållbarhetstjänster omfattande och flexibelt

Vi hjälper våra kunder att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete, att utveckla hållbarheten samt rapportera om det till intressenter. Grunden för att definiera hållbarhetens väsentlighet är de mest betydande effekterna av verksamheten samt intressenternas förväntningar på hållbarhetsarbetet.