Kapitalfondernas back office-tjänster

Greenstep erbjuder skalbara back office-tjänster för olika typer av fonder - allt från IPEV-rapportering till bokföring och myndighetsrapportering. Av Greenstep får ni en utvald expert från vårt CFO-team som ansvarar för er fonds rapportering och som även samarbetar nära med er egen bokförare.

Förvaltningen och beräkningen av investmentbolag och placeringsfonder kräver specialkompetens. Rapporteringsbehoven för olika typer av fonder och andra reglerade samfund är omfattande och detaljerade. Myndighetsrapporteringen är i ständig förändring och kräver således övervakning av regleringarna. Även investerare förväntar sig att få rätt information vid rätt tidpunkt och i dagens läge förväntar sig investerarna även att få olika alternativ för distribution av rapporten; i stället för bara en pdf-rapport önskar många till exempel en elektronisk portal, där investeringsinformationen är aktuell på månads- och kvartalsnivå.

Fondernas bokföring sköts av vårt eget fondbokföringsteam, som har den senaste informationen om olika bestämmelser.

Greensteps kunniga team erbjuder experthjälp för bl.a. följande back office-uppgifter hos kapitalfonder:

  • Fondens betalningstrafik (kapitalfordringar och returer).
  • Fondbokföring med specialexpertis. På Greenstep känner den åt kunden utvalda, egna fondbokföraren till fondernas särdrag gällande bl.a. fondernas bokföringshantering, beskattning och balansbokens innehåll.
  • Avtalsenlig IPEV-rapportering, läs mer.
  • Myndighetsrapporter (AIFM, SIRA, FATCA, CRS), läs mer.
  • Placerares ad hoc-förfrågningar och övriga stödfunktioner med anknytning till förvaltningen av fonden enligt kundens behov.
  • Värderingstjänster (fondernas värderingsregler har skärpts den senaste tiden).
  • Skräddarsydda fondrelaterade utbildningar.

Vi hjälper dig gärna att förvalta din fond. Ta kontakt om du blev intresserad: minna.riihimaki@greenstep.fi