EVCA IPEV-rapportering

Varför IPEV-rapportering?

Den europeiska sammanslutningen för investeringsfonder "European Venture Capital Association" rekommenderar att varje medlemsfond rapporterar enligt "IPEV Investor Reporting Guidelines". Syftet med detta är att standardisera rapporteringen av fonder, samt fastställa vilken information som skall rapporteras till olika intressenter, så att investerare kan jämföra olika fonder utgående från samma kriterier och information. Målföretagen är sällan publika och investerarna måste kunna lita på uppgifterna i rapporten. Ett standardiserat rapporteringsformat kommer att säkerställa att all information är korrekt rapporterad och tillräcklig. Många investerare kräver att fonder rapporterar enligt "IPEV Investor Reporting Guidelines" innan de kan investera i dem.

IPEV-rapportering kräver en hel del arbete, eftersom bokföringen måste vara konsekvent. Dessutom måste det finnas information tillgänglig angående vad som har investerats och när, samt hållas koll på utvecklingen av räntan. Ett liten aktiefond kanske inte har resurser till att göra detta. Rapporteringen skall ske kvartalsvis, så det är värt att outsourca.

IPEV-rapportering hos oss

Greenstep kan, förutom att ta hand om bokföringen av fonderna, även sköta om IPEV-rapporteringen till olika intressenter. Rapporten är en naturlig fortsättning på redovisningen. Vi har redan färdiga metoder för för datainsamling och rapportering.


Kontakta oss så hjälper vi till med er IPEV-rapportering!