Kärnan i lyckade ekonomitjänster är att arbetet är av hög kvalitet och att tidtabeller hålls. På Greenstep lägger vi extra stor vikt vid just dessa faktorer, eftersom vi vill kunna erbjuda så högkvalitativa tjänster som möjligt till vårt växande antal kunder. Under åren har antalet experter på Greenstep växt och vi är numera en omfattande tjänsteleverantör snarare än en traditionell bokförings- och löneräkningsbyrå. När man kan kombinera till exempel bokföringsexpertis med tjänster som gynnar företagets tillväxt och/eller globalisering kompletteras fördelarna med att oursourca ekonomiavdelningen.

Vi är en stor och omfattande aktör, men vi agerar smidigt. Greensteps ekonomitjänster kännetecknas av kvalitet, proaktivitet och kundvänlighet. Precis som Greensteps grundare Tore Teir har sagt, är det våra anställdas enorma expertis och deras förmåga att lösa problem som ligger bakom våra återkommande, lyckade kundprojekt.

Kontakta oss!