Accounting W bg
Ida koneella
Greenstep Brand Imagery 004 Web2
Accounting W bg

Automatiserade bokföringstjänster med personlig kundservice. Vi tar hand om våra kunder!

Företag outsourcar allt oftare sina redovisningstjänster för att kunna fokusera sina tillgångar på andra, värdeskapande funktioner inom företaget. När det kommer till ekonomitjänster är det viktigaste enligt oss att tidtabellerna hålls och att det utförda arbetet håller hög kvalitet. På Greenstep sätter vi speciellt stor vikt vid just dessa faktorer, för att kunna erbjuda bästa möjliga service till vårt växande antal kunder.

Boka tid för en fri konsultation! Boka tid!

Kärnan i lyckade ekonomitjänster är att arbetet är av hög kvalitet och att tidtabeller hålls. På Greenstep lägger vi extra stor vikt vid just dessa faktorer, eftersom vi vill kunna erbjuda så högkvalitativa tjänster som möjligt till vårt växande antal kunder. Under åren har antalet experter på Greenstep växt och vi är numera en omfattande tjänsteleverantör snarare än en traditionell bokförings- och löneräkningsbyrå. När man kan kombinera till exempel bokföringsexpertis med tjänster som gynnar företagets tillväxt och/eller globalisering kompletteras fördelarna med att oursourca ekonomiavdelningen.

Vi är en stor och omfattande aktör, men vi agerar smidigt. Greensteps ekonomitjänster kännetecknas av kvalitet, proaktivitet och kundvänlighet. Precis som Greensteps grundare Tore Teir har sagt, är det våra anställdas enorma expertis och deras förmåga att lösa problem som ligger bakom våra återkommande, lyckade kundprojekt.