Accounting V2 mobile hero Accounting V2 desktop hero

Skalbara och högkvalitativa bokföringstjänster

Automatiserade bokföringstjänster med personlig kundservice. Vi tar hand om våra kunder!

Kontakta oss!

Toppklass bokföringstjänster för att stödja ditt företag

Företag outsourcar allt oftare sina redovisningstjänster för att kunna fokusera sina tillgångar på andra, värdeskapande funktioner inom företaget. När det kommer till ekonomitjänster är det viktigaste enligt oss att tidtabellerna hålls och att det utförda arbetet håller hög kvalitet. På Greenstep sätter vi speciellt stor vikt vid just dessa faktorer, för att kunna erbjuda bästa möjliga service till vårt växande antal kunder.

Under åren har antalet experter på Greenstep växt och vi är numera en omfattande tjänsteleverantör snarare än en traditionell bokförings- och löneräkningsbyrå. När man kan kombinera till exempel bokföringsexpertis med tjänster som gynnar företagets tillväxt och/eller globalisering kompletteras fördelarna med att oursourca ekonomiavdelningen.

Vi är en stor och omfattande aktör, men vi agerar smidigt. Greensteps ekonomitjänster kännetecknas av kvalitet, proaktivitet och kundvänlighet. Precis som Greensteps grundare Tore Teir har sagt, är det våra anställdas enorma expertis och deras förmåga att lösa problem som ligger bakom våra återkommande, lyckade kundprojekt.

Greenstep 2021 23 web

Skalbara redovisningstjänster för att stödja din tillväxt.

  • Våra passionerade experter stöder dig proaktivt i vardagliga verksamheter.
  • Vi bryr oss om vår personal. Greenstep Academy möjliggör kontinuerlig kompetensutveckling för våra experter.
  • Kvalitetskontroller säkerställer att vår redan högkvalitativa service svarar mot dina behov och förväntningar.
  • Greenstep utvecklar redovisningsprocesser och automation som är mest fördelaktiga för dig som vår kund.
  • Vår starka kompetens inom integration hjälper oss att hitta de mest lämpliga programvaru- och rapporteringslösningarna för dina behov.