Saas icon new
Brand background blur
Saas icon new

Back office-tjänster till SaaS-företag från ett SaaS-företag

Över 2 000 företag och 40 000 personer världen över använder SaaS-tjänster utvecklade av Greenstep. Vi vet därför vad SaaS-företag förväntar sig av sin back office-partner. Vi hjälper även gärna ert företag inom ekonomiförvaltning, ekonomiledning, HR och ERP-system.

För SaaS-företag i startup-skedet hittas mera information från våra sidor för startup-företag. På denna sida lyfter vi fram tjänster för mer etablerade SaaS-företag.

Skulle du vilja diskutera med en av våra SaaS-experter gratis? Boka in ett virtuellt möte (30 min)! Boka nu!

Greenstep som stöd för SaaS-företag

Våra bokförare och ekonomichefer har gedigen erfarenhet av att jobba med SaaS-företag och känner därmed till specialbehoven bland dessa företag.

Hanteringen av de ekonomiska siffrorna inom SaaS-företag ser annorlunda ut än för andra företag, bland annat på grund av de månatliga återkommande intäkterna och omsättningens periodiseringsregler. Förutom det kan det förekomma hundratals kontotransaktioner åt leverantörer och anställda varje vecka, vilket gör att det är bra att automatisera betalningsprocesserna.

En CFO hjälper bland annat att definiera ekonomiska mätvärden, att skapa eller förbättra rapporteringsprocesser eller att återkommande analysera resultat. Dessutom går CFO:n tillsammans med bokföraren igenom ert företags ekonomiförvaltningsprocesser, med syftet att hitta effektiverings- och automatiseringsmöjligheter och därmed eliminera extra arbete.

Ekonomi 1/3: Automatisera försäljningsreskontran

För ett SaaS-företag är det viktigt att automatisera ekonomiprocesserna, eftersom det inom branschen ofta förekommer höga transaktionsvolymer. Detta gäller framför allt bakgrundsprocesser för inkommande kassaflöden, så som fakturering och kreditkortsbetalningar. Utan automatisering finns det en risk att volymerna, och tillhörande arbetsmängd, blir allt för stora.

Ekonomi 2/3: Fundera på mätvärden

Den senaste tiden har det pratats mycket om "The North Star mertic". Det stämmer att företaget bättre kan fokusera på ett specifikt mål genom att bara koncentrera sig på sin "North Star metric", men om man inte vill gå miste om viktigt referensdata bör man heller inte glömma bort de traditionella mätvärdena. För att kunna tolka hur omsättningen och lönsamheten formas samt jämföra resultat med andra SaaS-bolag finns det skäl att förstå de typiska mätvärdena. Dessa är:

1. MRR och Churn: Monthly Recurring Revenue betyder måntalig återkommande intäkt. Det är viktigt att följa upp förändringar i MRR under månaden - MRR-bortfall (churn), tilläggsförsäljning och prisförändringar för befintliga kunder, försäljning till nya kunder osv.

2. CAC, LTV och genomsnittlig återbetalningsperiod: CAC = Customer Acquisition Costs, det vill säga totala anskaffningskostnaden för en kund. LTV = Customer Lifetime value (totala värdet av en kund).

Ekonomi 3/3: Förnya och förändra rapporteringsprocessen vid behov

Den traditionella Excel + Powerpoint-kombinationen fungerar utmärkt som rapporteringsprocess, och vi hjälper gärna till med dess utformning. Men som Greensteps kund har du även tillgång till olika rapporteringsverktyg för ekonomi- och mätvärdesrapportering. Till detta hör Power BI, ett verktyg som hjälper till att visualisera önskad data. De visuella Power BI-rapporterna kan också enkelt delas med olika intressenter, som t.ex. styrelsen, ledningsgruppen och investerare.

HR-tjänster för "pirater och flottan"

I boken Blitzscaling jämförs startup-företag i startskedet med pirater: knappa resurser, omedvetenhet - varpå man behöver ta risker för att nå sina mål. I detta skede byggs kulturen i det lilla teamet automatiskt upp på basen av den interna kemin mellan piraterna i besättningen. Men när företaget växer, finns det i balansräkningen och personalen plötsligt saker som man inte vill gå miste om. I det här skedet behöver företaget bli vuxet och det blir allt viktigare att kunna leda människor. Ett Blitzscaling-företag som vuxit sig stort går i sin tur att jämföra med en hel flotta, både vad gäller personalmängd och beslutsprocesser.

Med andra ord ändras också företagets HR-behov i takt med att det växer. Till en början kan en färdig arbetsavtalsmall från Google verka helt tillräcklig, men för att säkerställa att allt väsentligt finns med i avtalet lönar det sig att diskutera med en HR-expert. Allt för ofta märker man hur till exempel konkurrensförbud eller uppsägningstid saknas från arbetsavtalet först när den anställda redan har sagt upp sig.

Inom företag med över 20 personer blir det aktuellt med organisationsplanering och man behöver fundera på bland annat teamens sammansättning, gemensamma riktlinjer och medarbetarupplevelsen. Man behöver även ta itu med olika lagstadgade aspekter. Greenstep kan hjälpa till med operativa, lagstadgade och strategiska HR-ärenden åt företag i olika storlekar. Inom företag med över 50 personer går det ännu att komma ihåg allas namn och organisationskulturen hålls nätt och jämt under kontroll. Men när personalmängden i en organisation överstiger 100 behöver man redan beakta kultur på ett helt annat sätt. Man kanske inte kommer ihåg allas namn och man behöver fundera ordentligt på teamfördelningen för att försäkra att alla anställda får tillräckligt mycket stöd från sitt team. Det är bra att hålla tillväxten på en kotrollerad nivå, så att även organisationskulturen hålls på en god nivå. Förutom det behöver man fundera på HRM-system (t.ex. Mepco) och rekryteringssystem (t.ex. Teamtailor) och försäkra sig om att man löpande hittar lämpliga kandidater. En organisation på över 500 påminner mer om en flotta och i det här skedet behöver man redan ta hjälp av ordentliga processer. Senast i detta skede behöver du vara närmare en amiral än en pirat.

Men ingen fara, Greenstep har ett fantastiskt HR-team som med hjälp av vårt månsigida tjänsteutbud kan hjälpa ditt SaaS-företag i alla olika situationer:

1. HR-workshop
2. Kontinuerliga/Interim HR-tjänster
3. Operativ HR
4. Strategisk HR
5. Ledarskapsutveckling

Funderar ni på att expandera utomlands?

Vi har själva öppnat kontor i både Finland, Sverige och Estland och vi vet vad som krävs för att lyckas. Vad gäller vår SaaS-verksamhet har vi inte behövt nya kontor alls för att kunna expandera, men olika länders moms-praxis och avdragsrätt behöver man ändå bekanta sig med. Många SaaS-företag är så kallade "Born Global", vilket betyder att det inte finns hinder för globalisering. För vissa företag lönar det sig inte ens nödvändigtvis att expandera utomlands. I vår tidning Notes Go Global-nummer gjorde vi en intervju med den kända SaaS-investeraren Kim Väisänen, och på basen av den intervjun skapade vi en bild på globaliseringsprocessen. Bilden hittar du här.

Vi har redan hjälpt ett flertal SaaS-företag genom att rita upp scenarier av globalisering och med hjälp av dessa modeller har vi även hjälpt med att söka finansiering inför globaliseringen. Vid internationaliseringens planeringsfas hjälper vi bland annat genom följande tjänster:

1. Företagsbeskattning
2. Treasury-tjänster
3. Tillväxtfinansiering
4. Globalisering och exportverksamhet

Förutom tjänsterna ovan sköter vi även globala SaaS-företags bokföring genom vårt parnernätverk. Välj Greenstep och expandera med vetskapen om att vi stöder ditt företag med våra back office-tjänster!