Greenstep i Tammerfors hjälper er

Tilitoimisto tampere
Tampere GS

En föregångare inom elektronisk ekonomiförvaltning

Greenstep i Tammerfors erbjuder tjänster inom ekonomiförvaltning, -ledning och systemlösningar.

Via oss får du tillgång till hela Greensteps tjänsteutbud Läs mer

En pålitlig partner inom ekonomiförvaltning

Digitaliseringen har inneburit förändringar i de traditionella ekonomiska processerna under det senaste decenniet. Greenstep är starkt involverat i denna utveckling och vi vill ständigt förbättra de finansiella processerna, vilket syns i de verktyg och processer vi använder. Fastän de finansiella verktygen har automatiserats och blivit mer elektroniska, så har dessa förändringar inte påverkat kvaliteten på våra kundrelationer och den personliga kontakten. Tvärtom, på Greenstep tror vi starkt att de metoder och system vi använder kan medföra mycket fördelar.

På Greenstep i Tammerfors använder vi en molntjänst, som ger dig alla nödvändiga funktioner för en flexibel och effektiv ekonomiförvaltning. Elektronisk bokföring, fakturering, inköpsreskontra, lagerstyrning, löneräkning mm. möjliggör en mer transparent ekonomiförvaltning, vilket igen ger dig en tydlig bild av företagets ekonomiska situation. Vid användning av molntjänster kommer du aldrig att behöva installera ett program på datorn; det enda som behövs är en Internet-anslutning. Även de traditionellt tidskrävande aspekterna som backup och uppdateringar sker bekvämt via molntjänstens leverantör.

Ett annat exempel på en elektronisk tjänst är Bezala, en av oss utvecklad applikation för hantering av reseräkningar. Denna tjänst underlättar dig att hantera kvitton, dagtraktament och kilometerersättning. Bezala fungerar också som en molntjänst på Internet och du kan använda programmet på mobiltelefonen eller datorns webbläsare. Läs mer om Bezala.


Greenstep 2021 05 web mobile

Controller-, CFO- och och hållbarhetstjänster i Tammerfors

Förutom de elektroniska bokföringstjänsterna erbjuder vi även controller-, CFO- och hållbarhetstjänster. Till CFO-tjänsterna hör bland annat Tekes-rapportering, kassaflödeshantering, ledningsrapportering och verksamhetsmodellering. Våra specialister kan antingen komma in som projektledare för en bestämd tid eller så kan de vara med som rådgivare.

Vårt hållbarhetsteam erbjuder sitt expertis för att utveckla rapportering av miljömässiga, sociala och statliga effekter av ditt företag. Hållbar business är vår passion, och vi frågar dig att ta steget mot en mer hållbar framtid tillsammans med oss.