Back Office Services for Funds Greenstep mobile hero Back Office Services for Funds Greenstep desktop hero

Tjänster för kapitalfonder

Outsourca back office uppgifter för fonder enligt dina behov.

Ta kontakt

Greenstep erbjuder skalbara back office-tjänster åt olika typer av fondbolag

Förvaltningen och beräkningen av placeringsfonder och värdepappersbolag kräver specialkompetens. De olika rapporteringsbehoven kan exempelvis vara mycket omfattande och detaljerade. Greenstep har mycket erfarenhet av dylik rapportering och vi kan hjälpa ditt företag!

  Greensteps back office erbjuder experthjälp för bl.a. följande back office-uppgifter hos kapitalfonder:

  • Fondens betalningstrafik (kapitalfordringar och returer).
  • Fondbokföring med specialexpertis.
  • Avtalsenlig IPEV-rapportering, läs mer
  • Myndighetsrapportering (AIFM, SIRA, FATCA, CRS), läs mer
  • Placerares ad hoc-förfrågningar och övriga stödfunktioner med anknytning till förvaltningen av fonden enligt kundens behov.