Porssiyhtiot icon new
Listatut new
Brand background blur
Porssiyhtiot icon new

Våra tjänster för börslistade företag

Som heltäckande partner inom ekonomi och HR betjänar vi börsbolag i olika storlekar enligt deras behov.

Lämna en kontaktförfrågan så återkommer vi så fort som möjligt! Ta kontakt!

Vi stöder börsbolag i deras verksamhet

Att hålla nyckeltalen aktuella och få projekt att framskrida enligt plan är något som vi som partner till flera börsbolag har lagt märke till att man ofta behöver hjälp med. Detta eftersom man till exempel på förhand officiellt måste informera om tidpunkten för resultatpublicering.

Plötsliga uppsägningar, föräldraledigheter samt sjukfrånvaro bland personalen kan bli ett hinder för genomförandet av planer enligt tidtabell. I dessa situationer finns våra erfarna experter snabbt till hands och försäkrar att verksamheten fungerar smidigt och kvalitativt utan avbrott. Vi erbjuder tillfälliga och tidsbundna Business Controllers och ekonomichefer samt projektledare som stöd för ekonomiledningen i börsbolag. Vi sköter även IFRS-rapportering samt analytik och rapportering åt våra kunder.

Speciellt mindre börsbolag kan outsourca alla ekonomiförvaltningens basfunktioner åt oss så att huvudbokföraren med sitt team ansvarar för kundrelationen till börsbolagets ekonomichef. Ofta outsourcas hela externa redovisningen och prosesserna sköts smidigt med hjälp av våra erfarna experter. Tillsammans vill vi kartlägga ert företags situation och skräddarsy vårt tjänsteutbud så att det passar just era behov - vårt mål är att göra våra kunders vardag enklare och smidigare. På det här sättet kan du som vår kund sova gott om natten utan ständig oro över bokföringens kvalitet och bristande tidtabeller.

Vi har jobbat med NetSuite-projekt för flera börslistade företag, där enkla programvaror, sett till företagets verksamhet, inte har möjliggjort global verksamhetsstyrning. Med hjälp av NetSuite blir hanteringen av internationella kontokartor och dotterbolag mycket enklare, då ERP-systemet är utformat för att möta företagets behov.