Netsuite utformning

NetSuite-plattformen byggs alltid utgående från kundens behov, med fokus på kundföretagets styrkor, för att stöda utvecklingen av verksamheten.

NetSuite används av både små och medelstora företag samt företag med miljarder i omsättning. Oberoende av företagets storlek och bransch, har alla företag sina egna särdrag och därför bygger vi alltid NetSuite med företagets styrkor i fokus, som stöd för företagets verksamhet. Det spelar ingen roll om ert företag är verksamma inom till exempel detaljhandel-, IT- eller servicebranschen - vi stärker alltid NetSuite-plattformen branschspecifikt och utnyttjar era styrkor. Plattformen formas alltid med verksamhetsbehoven som utgångspunkt och till ditt förfogande får du ett suveränt team som stöd för utveckling av processer och främjande av tillväxt.

Hur kan kundens processer utvecklas med hjälp av NetSuite?

Eftersom det inte finns två likadana företag, är det första steget i processen för att ta i bruk NetSuite att utforma plattformen så att den passar kunden. Vi skapar ett kundspecifikt expertteam, dit det förutom NetSuite-experter även hör till exempel CFO-experter, som har god insyn i branschen och företagets verksamhet. Våra experter går tillsammans med kunden igenom deras nuvarande kärnverksamhetsprocesser, stödprocesser samt framtidsmål. Sen håller vi en workshop tillsammans med kunden, där fokus ligger på att förstå kundens behov och där är vår uppgift att analysera på vilket sätt kunden kunde effektivera sina processer med hjälp av NetSuite. På basen av detta kan vi även avgöra projektets omfattning och vi kan skapa material, som vi sedan har användning av i implementeringsfasen.

Eftersom det i NetSuite finns otaligt många olika funktioner och moduler, är det viktigt för kunden att veta vad allt de behöver ta i bruk och varför, och här fungerar våra experter som ett viktigt stöd. Nedan ser du exempel på funktioner och justeringar som Greensteps kunder kan styra med hjälp av NetSuite:

  • Verksamhets-/ekonomihanteringsprocesser (hantering av grunduppgifter, bokföring, e-fakturering, hantering av inköpsfakturor, projekthantering, bankförbindelser, rapportering etc.)
  • HR & Lön (HR-master, semesterplanering, lönematerial och bokföring, beräkning av flextid)
  • Reseräkning (Bezala, kreditkortsförbindelser)
  • Analytik & BI (rapportering, automatisk förbindelse till NetSuite)
  • Integreringar, kundspecifika (nätbutik, utomstående lager, underleverantörer etc.)

För att konkretisera utformningen av NetSuite använder vi alltid en visuell systemkarta, där vi skapar en bild av nuläget och presenterar förslag på vilka moduler som borde tas i bruk för att försäkra kundens behov och mål. Efter workshopen och genomgången av verksamheten håller vi ännu ett kick-off möte med alla inblandade intressenter, där vi kommer överens om projektets framfart, innan vi går vidare till ibruktagandet.


Varför NetSuite? I videon berättar Massimo Moretti mer om NetSuite: