Strategisk HR

Kultur och strategi i balans

Vi tror att kultur äter strategi till frukost, men vad betyder detta för den vardagliga affärsverksamheten? Hur kan vi försäkra att kultur och strategi stöder varandra?

Strategisk HR hänvisar till operationer, processer, ledarskap och ledningsarbete samt kommunikation genom vilka den önskade strategin genomförs och förverkligas. Med andra ord innebär strategisk HR att bygga upp och utveckla en organisationskultur.

Exempel på hur vi kan hjälpa till att bygga upp gemensamma, fördelade tillvägagångssätt:

  • Gemensam och fördelad kommunikations- och ledningsmodell
  • Resursplanering, rekryteringsmodeller och –processer
  • Introduktionsmodell och –ledning
  • Kompetensledning och –utveckling
  • Att försäkra resultat och skapa framgång genom målsättnings- och utvecklingssamtalsmodeller
  • Att mäta personalupplevelser – planering och implementering
  • Ledningskommunikation och kommunikation åt anställda
  • Att ha och följa relevanta, affärsdrivna mätningsinstrument, statistik och rapportering

För att kunna utveckla eller leda kulturen, skall kulturen först identifieras och definieras. Våra HR-konsulter på Greenstep har omfattande erfarenhet från att både identifiera och utveckla organisationskulturer och kan därför erbjuda värdefullt stöd som tredje part åt ledningen och anställda. Att identifiera, utveckla eller förändra organisationskulturer är omöjligt som utomstående, men vi kan underlätta processen och erbjuda nya, moderna arbetssätt, HR- och ledarskapsmodeller, tillvägagångssätt inom ledarskap och verktyg för att kunna uppnå ett framgångsrikt resultat.

Vi kan implementera strategisk HR och utvecklingsprojekt inom organisationskultur åt tillväxtföretag i olika storlek och som har verksamhet i olika industrier.

Vänligen kontakta oss för mera information om outsourcad strategisk HR!


Vänligen kontakta oss för mera information om outsourcad strategisk HR!