Strategisk HR

Kultur och strategi i balans

Vi tror att kultur äter strategi till frukost, men vad betyder detta i praktiken? Hur kan vi försäkra att kultur och strategi stöder varandra? Strategisk HR hänvisar till de riktlinjer, processer, ledarskap och kommunikation, genom vilka den önskade strategin genomförs och förverkligas. Med andra ord innebär strategisk HR att bygga upp och utveckla en organisationskultur.

Exempel på hur vi kan hjälpa till att bygga upp konkreta tillvägagångssätt:

  • Gemensam kommunikations- och ledningsmodell
  • Resursplanering, rekryteringsmodeller och -processer
  • Inskolningsmodeller och -ledning
  • Kompetensledning och -utveckling
  • Försäkra resultat och skapa framgång genom målsättnings- och utvecklingssamtalsmodeller
  • Mäta personalupplevelser: planering och implementering
  • Ledningskommunikation och kommunikation med anställda
  • Att ha och följa relevanta parametrar, mätinstrument och rapportering

För att kunna utveckla eller leda kulturen, måste kulturen först identifieras och definieras. Våra HR-konsulter på Greenstep har omfattande erfarenhet från att både identifiera och utveckla organisationskulturer och kan därför erbjuda värdefullt stöd som tredje part åt ledningen och de anställda. Att identifiera, utveckla eller förändra en organisationskultur går inte som utomstående, men vi kan underlätta processen och erbjuda nya, moderna arbetssätt, HR- och ledarskapsmodeller, tillvägagångssätt inom ledarskap och verktyg för att kunna uppnå ett framgångsrikt resultat. Vi kan implementera strategisk HR och utvecklingsprojekt inom organisationskultur åt tillväxtföretag i olika storlek och som har verksamhet i olika industrier.


Vänligen kontakta oss för mera information om outsourcad strategisk HR!