Business Development Greenstep mobile hero Business Development Greenstep desktop hero

Affärsutveckling

Vi hjälper dig med affärsutveckling och globalisering.

Ta kontakt

Tillväxt, också i framtiden.

För att man lyckat skall kunna expandera verksamheten utanför det egna landets gränser, behöver man känna till skatteprinciper, lagar och regelverk i det land/de länder dit man vill expandera. Förutom detta är erfarenheter, färdigheter och resurser av stor vikt för att kunna stöda företagets funktioner på global nivå. Greenstep är en del av MSI Global Alliance-nätverket och kan genom detta betjäna kunder i över 150 länder runtom i världen.

Finansiering för återupplivning av företagets lönsamhet kan vara ett räddningspaket för vissa att överleva. Detta är syftat till företag, som tidigare varit lönsamma. Finansieringens mål är att söka nytt kapital samt hjälpa företaget att bli lönsamma för att överleva.

Läs mer om våra affärsutvecklingstjänster: