Kansainvalistyminen icon new
Kansainvalistyvat new
Brand background blur
Kansainvalistyminen icon new

Expandera globalt med hjälp av Greenstep

Som en heltäckande partner inom ekonomi hjälper vi företag i alla faser i internationaliseringsprocessen. När man planerar att expandera utomlands är det relevant att fundera på tillväxtmodell, koncernstruktur, internationell skatteplanerig, HR-aktiviteter samt ekonomiförvaltning. För att lyckas i alla processer lönar det sig även att i ett tidigt skede fundera på valet av system.

Skulle du vilja diskutera med en av våra experter? Kontakta oss!
Kansainvalistyminen icon new
Kansainvalistyvat new
Brand background blur
Kansainvalistyminen icon new

Expandera globalt med hjälp av Greenstep

Som en heltäckande partner inom ekonomi hjälper vi företag i alla faser i internationaliseringsprocessen. När man planerar att expandera utomlands är det relevant att fundera på tillväxtmodell, koncernstruktur, internationell skatteplanerig, HR-aktiviteter samt ekonomiförvaltning. För att lyckas i alla processer lönar det sig även att i ett tidigt skede fundera på valet av system.

Skulle du vilja diskutera med en av våra experter? Kontakta oss!

Expandera utomlands, vi stöder dig.

Planerar du att utveckla ditt företags verksamhet på den internationella marknaden? Allt behöver man inte kunna själv, vi hjälper dig. Vart du än är på väg behöver du beakta lagar, regelverk och beskattningsprinciper i det land eller de länder dit du är på väg. En partner med erfarenhet av internationell affärsverksamhet ger dig friheten att koncentrera dig på viktiga kärnfrågor medan vi hjälper till med planering och implementering. På detta sätt slösar du inte tid eller möjligheter då vi tillsammans kan agera snabbt och effektivt. Och det är just vad våra experters uppgift är: att göra förflyttningen av er verksamhet utomlands så smidig och problemfri som möjligt.

  Expandera utomlands, vi stöder dig.

  Planerar du att utveckla ditt företags verksamhet på den internationella marknaden? Allt behöver man inte kunna själv, vi hjälper dig. Vart du än är på väg behöver du beakta lagar, regelverk och beskattningsprinciper i det land eller de länder dit du är på väg. En partner med erfarenhet av internationell affärsverksamhet ger dig friheten att koncentrera dig på viktiga kärnfrågor medan vi hjälper till med planering och implementering. På detta sätt slösar du inte tid eller möjligheter då vi tillsammans kan agera snabbt och effektivt. Och det är just vad våra experters uppgift är: att göra förflyttningen av er verksamhet utomlands så smidig och problemfri som möjligt.

   Planering av ekonomimodeller är A och O

   I början av internationaliseringsprocessen behöver bolaget välja en modell som bäst passar den nuvarande och framtida affärsverksamheten samt marknaden i det land man expanderar till. Det är till exempel väsentligt att planera vilken koncernstruktur som både passar företagets verksamhet och internationaliseringsplanerna. I fall expanderingen sker via företagsköp, behöver köpprocessen vara planerad från screening till integration - och företagsvärderingen samt Due Diligence-uppdragen behöver skötas med eftertanke. Att ta hjälp av en erfaren partner vid förberedelserna inför ett företagsköp leder ofta till bättre slutresulat.

   Ur ekonomiförvaltnings- och bokföringssynvinkel är ett viktigt strategiskt beslut att avgöra om de utländska bolagens bokföring sköts lokalt eller om hela koncernens bokföring sköts centraliserat i hemlandet genom en så kallad "shared service center"-modell. Detta beslut lönar det sig att göra redan när man funderar på tillväxtmodell. Som vår partner får ni tillgång till proaktiva experter som är specialiserade på koncernredovisning och som känner till den internationella marknaden. Vi hjälper även till att hitta lokala aktörer inom ekonomiförvaltning genom det prestigefyllda MSI-nätverket.

   När man är på väg att expandera utomlands är det även bra att fundera på ibruktagandet av IFRS-standarder - speciellt om det finns planer på börslistning. Rapportering enligt IFRS-standarder är nämligen obligatoriskt för börsbolag. Frivillig IFRS-rapportering lönar det sig att fundera på till exempel om det bland investerarna finns eller kommer att finnas internationella investerare. Ett bokslut upprättat enligt IFRS-standarder underlättar den internationella jämförbarheten. Ett bra sätt att börja ibruktagandet av IFRS-standarder är att redan i ett tidigt skede tillämpa IFRS15 Intäkter från avtal med kunder-standarden. Vi hjälper gärna till vid såväl ibruktagandet av IFRS-standarder som planering av börslisting.

   Planering av ekonomimodeller är A och O

   I början av internationaliseringsprocessen behöver bolaget välja en modell som bäst passar den nuvarande och framtida affärsverksamheten samt marknaden i det land man expanderar till. Det är till exempel väsentligt att planera vilken koncernstruktur som både passar företagets verksamhet och internationaliseringsplanerna. I fall expanderingen sker via företagsköp, behöver köpprocessen vara planerad från screening till integration - och företagsvärderingen samt Due Diligence-uppdragen behöver skötas med eftertanke. Att ta hjälp av en erfaren partner vid förberedelserna inför ett företagsköp leder ofta till bättre slutresulat.

   Ur ekonomiförvaltnings- och bokföringssynvinkel är ett viktigt strategiskt beslut att avgöra om de utländska bolagens bokföring sköts lokalt eller om hela koncernens bokföring sköts centraliserat i hemlandet genom en så kallad "shared service center"-modell. Detta beslut lönar det sig att göra redan när man funderar på tillväxtmodell. Som vår partner får ni tillgång till proaktiva experter som är specialiserade på koncernredovisning och som känner till den internationella marknaden. Vi hjälper även till att hitta lokala aktörer inom ekonomiförvaltning genom det prestigefyllda MSI-nätverket.

   När man är på väg att expandera utomlands är det även bra att fundera på ibruktagandet av IFRS-standarder - speciellt om det finns planer på börslistning. Rapportering enligt IFRS-standarder är nämligen obligatoriskt för börsbolag. Frivillig IFRS-rapportering lönar det sig att fundera på till exempel om det bland investerarna finns eller kommer att finnas internationella investerare. Ett bokslut upprättat enligt IFRS-standarder underlättar den internationella jämförbarheten. Ett bra sätt att börja ibruktagandet av IFRS-standarder är att redan i ett tidigt skede tillämpa IFRS15 Intäkter från avtal med kunder-standarden. Vi hjälper gärna till vid såväl ibruktagandet av IFRS-standarder som planering av börslisting.

   Personal och praxis på samma linje

   Vid expandering utomlands behövs även starkt HR-kunnande. Oberoende om det utländska bolaget är grundat eller köpt, behöver de arbetsrättsliga aspekterna på internationell nivå granskas noggrant. Speciellt i de fall där arbetstagare förflyttas, är det bra att harmonisera arbetsvillkoren mellan de nya och gamla arbetstagarna. I dessa fall behöver man noggrant gå igenom arbetsavtalen och därtill hörande villkor, så att den lokala arbetslagstiftninngen säkert tas i beaktande på rätt sätt. Ofta skapar man gemensamma arbetsavtalsmallar för internationella koncerner.

   När beslutet om internationalisering är gjort och destinationen är klar, behöver företaget hitta de bästa möjliga förmågorna att driva verksamheten. Man behöver satsa på lyckade rekryteringar redan på den inhemska marknaden, så att lyckas med det utomlands kräver särskild uppmärksamhet. En lyckad, internationell rekrytering kräver mycket arbete, utnyttjande av nätverk, tillit till den egna intuitionen samt en gnutta tur. I vår Notes-artikel (på engelska) kan du läsa om hur Quuppa och Budbee har lyckats tackla problemen med internationell rekrytering när de expanderat.

   Att hitta ett gemensamt språk inom organisationen kräver stark kultur. Under ledning av en personaladministration som förstår verksamheten kan man skapa ett gemensamt sätt att fungera inom företaget, oberoende om kontoret finns i Asien, Europa eller Kajanaland. Intern skolning inom företaget är ett bra sätt att hjälpa anställda att införliva kulturen ännu starkare. Greenstep har lanserat en egen Greenstep Academy, vars ursprungliga mening är att hjälpa våra medarbetare att utveckla det egna kunnandet och samtidigt förankra den gemensamma verksamhetskulturen. Greenstep Academy hjälper även våra kunder och ordnar interna utbildningar inom olika teman - allt från skapandet av egna utbildningsstigar till förverkligande av utbildningen.

   Personal och praxis på samma linje

   Vid expandering utomlands behövs även starkt HR-kunnande. Oberoende om det utländska bolaget är grundat eller köpt, behöver de arbetsrättsliga aspekterna på internationell nivå granskas noggrant. Speciellt i de fall där arbetstagare förflyttas, är det bra att harmonisera arbetsvillkoren mellan de nya och gamla arbetstagarna. I dessa fall behöver man noggrant gå igenom arbetsavtalen och därtill hörande villkor, så att den lokala arbetslagstiftninngen säkert tas i beaktande på rätt sätt. Ofta skapar man gemensamma arbetsavtalsmallar för internationella koncerner.

   När beslutet om internationalisering är gjort och destinationen är klar, behöver företaget hitta de bästa möjliga förmågorna att driva verksamheten. Man behöver satsa på lyckade rekryteringar redan på den inhemska marknaden, så att lyckas med det utomlands kräver särskild uppmärksamhet. En lyckad, internationell rekrytering kräver mycket arbete, utnyttjande av nätverk, tillit till den egna intuitionen samt en gnutta tur. I vår Notes-artikel (på engelska) kan du läsa om hur Quuppa och Budbee har lyckats tackla problemen med internationell rekrytering när de expanderat.

   Att hitta ett gemensamt språk inom organisationen kräver stark kultur. Under ledning av en personaladministration som förstår verksamheten kan man skapa ett gemensamt sätt att fungera inom företaget, oberoende om kontoret finns i Asien, Europa eller Kajanaland. Intern skolning inom företaget är ett bra sätt att hjälpa anställda att införliva kulturen ännu starkare. Greenstep har lanserat en egen Greenstep Academy, vars ursprungliga mening är att hjälpa våra medarbetare att utveckla det egna kunnandet och samtidigt förankra den gemensamma verksamhetskulturen. Greenstep Academy hjälper även våra kunder och ordnar interna utbildningar inom olika teman - allt från skapandet av egna utbildningsstigar till förverkligande av utbildningen.

   Systemen som stöd på resan mot internationella marknader

   När det gäller vilket som helst system eller outsourcad tjänst, är skalbarhet en kritisk faktor för global verksamhet. Inte ens det effektivaste ERP-systemet hjälper om det inte kan skalas så att det möter ett internationellt företags behov. Då blir systemet snarare ett hinder. Systemet bör anpassas efter affärsverksamheten, inte tvärtom. Vårt NetSuite-team har hjälpt ett flertal finländska framgångsföretag (bl.a. HappyOrNot, Oura) att anpassa sin verksamhet för den internationella marknaden. NetSuite är ett molbaserat verksamhetsstyrningssystem, som byggs helt anpassat för att stöda företagets affärsverksamhet. Projekten inkluderar utvärdering och anpassning för att passa den skalbara verksamheten.

   För att hänga med i svängarna i en expanderade verksamhet behöver rapporteringen vara i skick redan från början. Ett tydligt och anpassningsbart rapporteringssystem hjälper företaget att hållas uppdaterade om sin situation i realtid, vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten baserat på data i stället för känsla. BiBook är ett visuellt tydligt rapporteringssystem, som även stöder koncernrapportering. På det här sättet är du ständigt medveten om hela företagets situation på olika marknader.

   Systemen som stöd på resan mot internationella marknader

   När det gäller vilket som helst system eller outsourcad tjänst, är skalbarhet en kritisk faktor för global verksamhet. Inte ens det effektivaste ERP-systemet hjälper om det inte kan skalas så att det möter ett internationellt företags behov. Då blir systemet snarare ett hinder. Systemet bör anpassas efter affärsverksamheten, inte tvärtom. Vårt NetSuite-team har hjälpt ett flertal finländska framgångsföretag (bl.a. HappyOrNot, Oura) att anpassa sin verksamhet för den internationella marknaden. NetSuite är ett molbaserat verksamhetsstyrningssystem, som byggs helt anpassat för att stöda företagets affärsverksamhet. Projekten inkluderar utvärdering och anpassning för att passa den skalbara verksamheten.

   För att hänga med i svängarna i en expanderade verksamhet behöver rapporteringen vara i skick redan från början. Ett tydligt och anpassningsbart rapporteringssystem hjälper företaget att hållas uppdaterade om sin situation i realtid, vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten baserat på data i stället för känsla. BiBook är ett visuellt tydligt rapporteringssystem, som även stöder koncernrapportering. På det här sättet är du ständigt medveten om hela företagets situation på olika marknader.