Rådgivninstjänster för offentlig finansiering

Greenstep hjälper sina kunder att växa genom att erbjuda sin expertis vid sökandet av offentlig finansiering. Offentliga ansökningsprocesser kan uppfattas som tidskrävande och invecklade, men med hjälp av våra experter sköts ansökningsprocessen och därtill hörande rapportering problemfritt.

Man kan ansöka om offentligt kapital till exempel för utveckling av verksamheten, strategisk planering, utveckling av ledarskap eller produktutveckling. Våra experter har arbetat med offentliga finansiärer under en lång tid, vilket gör att vi kan berätta vilken typ av finansiering just ditt företag skulle ha nytta av.

Att utnyttja en ekonomiförvaltningsexperts kunskap ökar chanserna att få ett positivt finansieringsbeslut. Förutom att våra experter hjälper till med ansökningen, kan de även representera ert företag i andra ekonomirelaterade ärenden under hela projektet. Mellanrapportering och förändringssituationer sköts effektivt och utan problem. Slutligen fungerar vi som revisorns kontaktperson vid kontroll av slutrapporten.

Vid valet av källan för offentlig finansiering fördjupar vi oss alltid i företagets verksamhet. Tjänsten är alltså alltid skräddarsydd enligt kundens behov. Vi sköter finansieringsprocessen, varpå kunden kan koncentrera sig på utveckling av verksamheten.

Tjänsten kan innehålla till exempel:

  • Att fördjupa sig i företagets verksamhet och ekonomistruktur
  • Sökande av den mest lämpliga finansiella instansen och skapande av finansieringsplan
  • Upprättande av ansökan tillsammans med företagsledningen
  • Rapportering vid förändringssituationer samt mellanrapporter och slutrapportering till den insans som beviljat finansiering
  • Vägledning vid projektets bokföring
  • Att fungera som revisorns kontaktperson