Process Mining

Ta fram de operativa effektivitetsvinster som finns dolda i dina processer med hjälp av process mining.

På en mer konkurrensutsatt marknad kan även små saker göra skillnaden mellan framgång och misslyckande. Effektiva processer och verksamhetsmodeller är nyckeln till konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. Företag som dagligen kan överträffa sina kunders förväntningar har en fördel gentemot andra bolag, medan ineffektiva processer undergräver konkurrenskraften och skapar onödiga kostnader.

Vad är Process Mining?

Varje dag fattas hundratals små beslut och val i de processer som ligger bakom varje kundupplevelse och framgång. För att hjälpa till att standardisera, effektivisera och automatisera dessa processer finns det en lösning som kallas process mining eller processutvinning.

Process mining är en teknologi som genom systematisk analys utvärderar prestandan i en organisations processer. Automatiserad analys granskar processer från början till slut, identifierar flaskhalsar och andra områden som kan förbättras och föreslår även korrigerande åtgärder. Detta hjälper dig att förstå hur du kan förbättra dina processer och vad det innebär för din verksamhet.

Process Mining avslöjar automatiskt stegen i olika processer genom händelseloggar.

Fördelarna med Process Mining för ditt företag

Säkerhet för att hantera komplexa situationer

Det är omöjligt att hantera och utveckla komplexa processer om man inte har en korrekt bild av den faktiska processen. Genom att översätta komplexa enheter till visuella processdiagram kan du hantera dem med tillförsikt.

Effektivitet i processer och den operativa verksamheten

En högre grad av automatisering minskar mängden manuellt arbete och säkerställer en smidig verksamhet. Medarbetarna lägger mindre tid på att utreda fel och kan koncentrera sig på sitt arbete utan att bli distraherade.

Nycklar till framtida framgång

Process mining gör ditt företags verksamhetsmodeller mer transparenta. Du kan förutse och hantera kostnader på ett mer exakt sätt och uppnå bättre affärsresultat.

Vad innebär Process Mining i praktiken?

Processutivnning frigör tid från manuell övervakning och hantering av processer för att utveckla ditt företag.

 • 100 % faktabaserad insyn i dina processer
 • Identifiera ineffektiva processer och gör benchmark i hela organisationen
 • Lätt att prioritera utvecklingsuppgifter efter hur brådskande de är
 • Bättre förståelse för komplexa affärsprocesser
 • Identifiera bästa praxis i hela organisationen och sprid den till andra delar av organisationen
 • Dela enkelt med dig av resultaten i hela organisationen

Process mining minskar de resurser och den tid som läggs på att analysera och optimera processer och visar var de behöver förbättras snabbare och till lägre kostnad.


Typiska användningsområden för Process Mining

 • Identifiera processvariationer och öka processeffektiviteten
 • Intelligent automation - öka graden av automation samt identifiera och prioritera automationsbehov
 • Säkerställa efterlevnad av processer/revisioner
 • KPI-mätningar - övervakning av processmätningar och förståelse av grundorsaker
 • Definiera och utveckla kundstigar
 • IT-projekt - automatisk kartläggning av nuvarande processer och övervakning efter implementeringen av den nya metoden
 • Hållbarhet - processoptimering baserad på koldioxidavtryck
 • Sammanslagningar och förvärv - jämföra processer och förstå skillnader, till exempel vid företagsintegrationer
 • Förändringshantering - förändringssituationer kan vara svåra och genom att hantera dem med data kan man påskynda förändringen och säkerställa framgång


Det är enkelt att starta Process Mining med Greenstep

När du vill förbättra effektiviteten i din organisation och öka ditt företags lönsamhet kan processutvinning ge dig många fördelar. Med Greenstep är det enkelt att starta process mining och allt du behöver göra i det här skedet är att kontakta oss.

Vi inleder samarbetet med att identifiera utgångsläget för er verksamhet och de mål vi arbetar mot. Projektet inleds med en gemensam workshop för att hjälpa båda att förstå projektets utgångspunkt. Som ett resultat av vårt arbete tillsammans kommer vi att hitta tydliga mål och mätvärden för ett framgångsrikt genomförande av projektet.

När du vill att din verksamhet ska bli mer effektiv och att dina affärsprocesser ska löpa smidigare, kontakta oss.