FiVA-rapportering

På Greenstep sköter en utvald expert om FiVA-rapporteringen för er fond.

Kapitalfonder (samt tillstånds- och registreringsskyldiga) och värdepappersbolag bör regelbundet rapportera till olika myndigheter (bl.a. Finansinspektionen, Finlands Bank). Rapporterna bör vara färdiga i tid och rätt gjorda. Dessutom finns det riktlinjer för rapporteringen, som ständigt förändras. På basen av rapportens innehåll kan Finansinspektionen och andra myndigheter analysera bolagens lönsamhet, solvens, risker, ekonomiska situation och verksamhetsvolym. Data samlas in i Finansinspektionens förteckning.

Greenstep är medlem i Pääomasijoittajat ry (Finnish Venture Capital Association) och vårt team är alltid uppdaterade om regulationsförändringar genom att följa Pääomasijoittajat ry:s samt Finansinspektionens och Finlands Banks information och utbildningar. Vi meddelar våra kunder om förändringar som sker inom fondområdet och beaktar naturligtvis förändringarna i vår verksamhet på ett proaktivt sätt.


Kontakta oss så hjälper vi er med FiVA-rapporteringen:

Minna Riihimäki, +358 40 532 2104
minna.riihimaki@greenstep.fi