Globalisering och exportverksamhet

För att man framgångsrikt skall kunna expandera verksamheten utanför det egna landets gränser, behöver man känna till skatteprinciper, lagar och regelverk i det land/de länder dit man vill expandera. Förutom detta är erfarenheter, färdigheter och resurser av stor vikt för att företagets funktioner skall kunna stödas på global nivå.

Att grunda ett dotterbolag i ett grannland är ofta det första steget i globaliseringsprocessen för tillväxtföretag. Fast företagskulturerna kan tyckas likna varandra i de olika länderna, finns det saker man behöver vara uppmärksam på. Dessa är till exempel frågor gällande grundandet av företaget, lokala regelverk, skatteplikter samt bankförbindelser. Våra experters uppgift är att göra det så enkelt och problemfritt som möjligt för er att förflytta er utomlands.

Greenstep kan hjälpa ert företag i olika ekonomifrågor genom att sköta alla bokförings- och löneräkningsrelaterade ärenden. Vi kan bygga en omfattande och enhetlig systempalett (bl.a. Netsuite), som gör att ekonomiuppföljningen och -rapporteringen pratar samma språk, oavsett marknad. Systemens hantering och underhåll kan skötas av våra experter, varpå ni kan fokusera på att göra ännu bättre beslut med hjälp av aktuell och exakt information. Våra lösningar är skalbara och planerade för att kunna växa med företaget, vilket gör att ni kan utnyttja våra mångsidiga konsulttjänster just då ni behöver.

Våra tjänster

  • Att sätta upp och ta i bruk olika ekonomiska aktiviteter i ett nytt land enligt era behov - Bokförings- och rapporteringstjänster, löneräkning, HR-tjänster samt CFO-tjänster.
  • Hjälp med lokala lagar, skattesystem, regelverk och förordningar - konsulttjänster.
  • Hitta de systemlösningar som kan hjälpa just ert företag att växa - Oracle NetSuite, Bezala, Power BI-rapportering och analytik.

Fördelar med en erfaren partner

  • Gör det möjligt att fokusera på verksamhetens kärnfrågor, medan partnern hjälper till med globaliseringens förberedelser och genomförande.
  • Möjliggör snabbare inträde på marknaden.
  • Ger pålitliga och specialiserade rådgivare.
  • Förenklar nästa steg i expanderingen.

Greenstep är en del av MSI Global Alliance-nätverket och kan genom detta betjäna kunder i över 100 länder runtom i världen. MSI Global Alliance är ett globalt nätverk bestående av företag inom ekonomiförvaltnings-, lönehanterings-, skatte-, och juridiska branschen. MSI har funnits i över 30 år och har redan 260 medlemsföretag i hela världen. Greenstep är det enda finska ekonomiförvaltningsföretaget som är medlem i MSI, vilket möjliggör att vi med hjälp av nätverket unikt kan hjälpa kunder med högklassiga tjänster i nästan vilket land som helst. Här kan du bekanta dig mer med MSI: www.msiglobal.org

På videon under diskuterar Tore Teir (Greenstep) och Tim Wilson (VD på MSI Global Alliance) om MSI Global Alliance och de fördelar ett nätverk bestående av företag i 150 olika länder kan ge.

Greenstep är för tillfället verksam i Finland, Sverige, Norge och Estland, och genom MSI kan vi hjälpa dig överallt i världen.
Vi hjälper ditt företag att växa!